Jobb och karriär

Högskolan i Skövde har många kontakter i vårt nätverk och kan därför hjälpa dig att hitta ett nytt jobb eller ett lämpligt företag/organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi kan dessutom hjälpa till att förbereda dig inför det yrkesliv som väntar efter avslutade studier.

Genom Högskolans studie- och karriärvägledare har du även möjlighet att ta del av föreläsningar kring "jobb-sökar-metodik" och bland annat få hjälp med granskning av ditt CV.

Samtal mellan två personer

Tips och inspiration

Här hittar du aktuella tips och inspiration för din studiestart & framtid.

Kontakt

Projekt- och examensarbeten

Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Gör ditt exjobb med arbetslivet och knyt viktiga kontakter för framtiden!

ExjobbExpo - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Varje höst arrangerar Högskolan i Skövde en mässa där företag, organisationer och offentlig sektor träffar studenter för att prata projekt- och examensarbeten. 2016 års mingeltillfälla var den 9 november i Portalen Gothia Science Park. Tack till dig som var där och lycka till med uppsatsen!

Externa exjobbsförslag

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Passa på tillfället att göra ditt examensarbete ännu intressantare genom att samarbeta med någon från arbetslivet!

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din lärare/handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

De förslag på examensarbeten vi får in från arbetslivet publicerar vi här, se länken ovan.

Exjobbsstudenter

Kontakt

Mentorskap

En personlig mentor ger dig ett försprång till arbetslivet

Mentorprogrammet 2016-2017 pågår nu. Om du kommer läsa ett utbildningsprogram på Högskolan i Skövde under läsåret 2017-2018 är du välkommen att ansöka till nästa omgång, som startar till hösten. Ett ansökningsformulär kommer finnas längre ner på sidan under våren 2017.

En personlig mentor

Högskolans mentorprogram, som gett Högskolans studenter kontakt med det omgivande näringslivet i över 10 år, är en mycket uppskattad form av stöd under studietiden. Ett antal engagerade studenter erbjuds att under ett halvår, mellan oktober och april, få en personlig mentor från arbetslivet. En mentor som med sina kunskaper och nätverk kan ge ett försprång till arbetslivet. Högskolan matchar studenter och erfarna mentorer efter önskemål och personliga ambitioner. Alla som läser på grundnivå på Högskolan i Skövde har, oavsett utbildningsprogram, möjlighet att söka.

"Bra samverkan med arbetsmarknaden ger studenter en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön" enligt Svenskt Näringsliv.

Bra att veta

När du deltar i Mentorprogrammet investerar du en del av din fritid - i gengäld får du mycket nya erfarenheter och värdefulla kontakter som du har stor nytta av i din fortsatta karriär. Missa inte chansen att vara en av de studenter som tillsammans med en personlig mentor samarbetar för personlig och professionell utveckling.

Som mentorspar träffas ni ca en gång/månad, gärna oftare. Du som student/adept är den som driver samarbetet framåt, men ni bestämmer gemensamt målsättningarna för era samtal, samt när och var ni träffas. Utöver detta arrangerar Högskolan ett antal gemensamma träffar för hela gruppen, där ni har möjlighet att lära nytt och knyta kontakter med andra engagerade adepter och mentorer.

”Det bästa med mentorsprogrammet är alla intressanta möten och personer som man får träffa. Det är inspirerande och givande att få diskutera frågeställningar och funderingar tillsammans med personer ute i arbetslivet inom det område du valt. Att jag sökte programmet ångrar jag inte en sekund, sök du också!"
Sofia Pettersson, student, Personal organisation och ledarskap

Vad tycker då en mentor? Möt Kamilla Börjesson, flerfaldig mentor och HR-koordinator på Arla Foods.

Bli ambassadör

Bli ambassadör

Som studentambassadör jobbar du i vår monter på utbildningsmässor, tar emot studiebesök på Högskolan, håller föredrag på gymnasieskolor m.m. Målet är att fler personer ska bli intresserade av att plugga i Skövde.

Är du utåtriktad, ambitiös och tycker det är roligt att träffa nya människor?  Har du dessutom erfarenhet av att prata inför folk och en positiv inställning till din utbildning och Högskolan i Skövde?

Din främsta uppgift som studentambassadör är att i olika sammanhang berätta om hur det är att studera på Högskolan, beskriva våra olika kompetensområden och utbildningar samt att svara på frågor från gymnasieelever, lärare och andra intresserade.

Tycker du att det verkar kul och vill veta mer? Kontakta Anna Moläng Lööf

 

Kontakt

Om svensk arbetsmarknad

Om svensk arbetsmarknad

  • Universitetskanslersämbetet, UKÄ, publicerar en årsrapport för universitet- och högskolor. I den finns statistik som rör högre utbildning, men även ett kapitel om arbetsmarknad. Läs mer på UKÄ:s webbplats

 

  • Statistiska Centralbyrån, SCB, publicerar löpande rapporter om svensk arbetsmarknad. Här finns bland annat lönestatistik och analyser om utbildning och arbetsmarknad. Läs mer på SCB:s webbplats

 

  • Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, ger råd och tips med bland annat trendanalyser, karriärplanering och söka-jobb information. Läs mer på Saco:s webbplats

 

  • Som företrädare för små, medelstora och stora företag i Sverige arbetar Svenskt Näringsliv med opinionsbildning och kunskapsspridning. De publicerar kontinuerligt material som rör arbetsmarknad och arbetsrätt. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats

 

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledning

Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier. Vi hjälper dig innan, under och efter dina studier. Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2.

ÖPPETTIDER ÖVER JUL OCH NYÅR

Från och med den 19 december till och med den 8 januari tar vi endast emot bokade besök. 

Telefontid

Måndag och torsdag kl. 10:15-12:00

Drop in har stängt från och med den 19 december till och med den 8 januari.

I Studentservice: måndag, tisdag och torsdag kl12:30-14:30. 

Vägledning innebär att:

  • Medvetandegöra studenter om de processer som pågår i/utanför dem.
  • Hjälpa studenter med att se möjligheter oavsett förutsättningar.
  • Hjälpa studenter att ta sig fram hela vägen - från presumtiv student till alumn.
  • Visa på vägar för internationella studier
  • Ha en dialog om hur funktionsnedsättningar kan kompenseras genom pedagogiska stödinsatser

Du kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsalternativ som finns. Det kan handla om vilka kurser och program som finns och vad de innebär, möjliga vägar under och efter studierna, vilka regler som styr högskolestudier, samt hur du söker högskolestudier.

I samtalet får du möjlighet att bli medveten om dina styrkor, dina utvecklingsbara sidor, värderingar, egenskaper och färdigheter, samt drivkrafter och behov.

Vi hjälper även till i beslutsprocessen, där du får verktyg för att komma fram till vad du vill göra. Därefter är det dags att komma igång och göra det som du har bestämt dig för. Du kan få hjälp med att göra en handlingsplan eller tidsplan för att planera och strukturera dina studier.

Vilken studie- och karriärvägledare ska du prata med?

Beroende på vad du läser eller vad du är intresserad av att läsa är det olika studie- och karriärvägledare du ska tala med.

Klicka här för att se vem du ska kontakta.

Studievägledning

CHATTA MED OSS

Du kan chatta med en studie- och karriärvägledare via Skype genom att boka en tid. Maila till adressen studievagledare@his.se för att boka samtalet.

Stöd vid funktionsnedsättning och likabehandlingsärenden

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning och frågor kring likabehandling.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Sara Almqvist

funktionshinder@his.se

Utlandsstudier

Frågor kring utlandsstudier under studietiden vid Högskolan i Skövde

Studie- och karriärvägledare Malin Westlund 

Studieinformatör Maria McGregor

utlandsstudier@his.se