Jobb och karriär

För dig som är student på Högskolan i Skövde finns många möjligheter till kontakter med ditt framtida arbetsliv. 

Längre ner på sidan kan du läsa mer om att ha en personlig mentor och att göra projekt- och examensarbeten tillsammans med arbetslivet. Du kan också representera Högskolan på mässor och dylikt genom att jobba extra som studentambassadör. 

Högskolans studie- och karriärvägledare finns till hands för att hjälpa och stötta dig i olika frågor som rör dina studier och framtida karriär.

Studentkåren arbetar också för att främja arbetslivskontakter, bland annat genom arbetsmarknadsmässan Framtid som arrangeras varje vår. Till mässan kommer företag och organisationer som vill träffa dig som är student för att prata sommarjobb eller anställning efter studierna.

Om du är intresserad av entreprenörskap och vill ha hjälp att förverkliga dina idéer kan du få vägledning och nya nätverk hos Drivhuset.

Samtal mellan två personer

Tips och inspiration

Här hittar du tips om vad som händer på Högskolan:

Projekt- och examensarbeten

Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Gör ditt exjobb med arbetslivet och knyt viktiga kontakter för framtiden!

ExjobbExpo - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Varje höst arrangerar Högskolan i Skövde en mässa där företag, organisationer och offentlig sektor kommer för att träffa studenter för att prata examensarbeten. 2017 års mingeltillfälle var den 31 oktober. Tack till er som var där! 

Externa exjobbsförslag

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Passa på tillfället att göra ditt examensarbete ännu intressantare genom att samarbeta med någon från arbetslivet!

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din lärare/handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

De förslag på examensarbeten vi får in från arbetslivet publiceras här, se länken ovan.

Kontakt

Mentorskap

En personlig mentor ger dig ett försprång till arbetslivet

Programmet pågår mellan oktober 2017 och april 2018.

En personlig mentor

Högskolans mentorprogram, som gett Högskolans studenter kontakt med det omgivande näringslivet i över 10 år, är en mycket uppskattad form av stöd under studietiden. Ett antal engagerade studenter erbjuds att under ett halvår, mellan oktober och april, få en personlig mentor från arbetslivet. En mentor som med sina kunskaper och nätverk kan ge ett försprång till arbetslivet. Högskolan matchar studenter och erfarna mentorer efter önskemål och personliga ambitioner. Alla som läser på grundnivå på Högskolan i Skövde har, oavsett utbildningsprogram, möjlighet att söka.

"Bra samverkan med arbetsmarknaden ger studenter en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön" enligt Svenskt Näringsliv.

Bra att veta

När du deltar i Mentorprogrammet investerar du en del av din fritid - i gengäld får du mycket nya erfarenheter och värdefulla kontakter som du har stor nytta av i din fortsatta karriär. Missa inte chansen att vara en av de studenter som tillsammans med en personlig mentor samarbetar för personlig och professionell utveckling.

Som mentorspar träffas ni ca en gång/månad, gärna oftare. Du som student/adept är den som driver samarbetet framåt, men ni bestämmer gemensamt målsättningarna för era samtal, samt när och var ni träffas. Utöver detta arrangerar Högskolan ett antal gemensamma träffar för hela gruppen, där ni har möjlighet att lära nytt och knyta kontakter med andra engagerade adepter och mentorer.

”Det bästa med mentorsprogrammet är alla intressanta möten och personer som man får träffa. Det är inspirerande och givande att få diskutera frågeställningar och funderingar tillsammans med personer ute i arbetslivet inom det område du valt. Att jag sökte programmet ångrar jag inte en sekund, sök du också!"
Sofia Pettersson, student, Personal organisation och ledarskap

Vad tycker då en mentor? Möt Kamilla Börjesson, flerfaldig mentor och HR-koordinator på Arla Foods.

Se även

Introduktionsmaterial för Högskolan i Skövdes mentorprogram (PDF)

Program för de gemensamma träffarna hösten 2017 - våren 2018

Mentorskapskontrakt

Pressklipp

Länk till information för mentorer

 

Att delta

Du som kan svara ja på följande punkter kan vara med i Mentorprogrammet som adept.

 • du läser ett utbildningsprogram på grundnivå på Högskolan i Skövde
 • du vill engagera dig i ett mentorskap vid sidan om studierna
 • du kommer påbörja årskurs två eller tre under det året du söker till programmet
 • du vill få kontakt med en mentor från arbetslivet i  Skaraborg

 Antalet platser är begränsat.

Kontakt

Bli ambassadör

Bli ambassadör

Som studentambassadör jobbar du i vår monter på utbildningsmässor, tar emot studiebesök på Högskolan, håller föredrag på gymnasieskolor m.m. Målet är att fler personer ska bli intresserade av att plugga i Skövde.

Är du utåtriktad, ambitiös och tycker det är roligt att träffa nya människor?  Har du dessutom erfarenhet av att prata inför folk och en positiv inställning till din utbildning och Högskolan i Skövde?

Din främsta uppgift som studentambassadör är att i olika sammanhang berätta om hur det är att studera på Högskolan, beskriva våra olika kompetensområden och utbildningar samt att svara på frågor från gymnasieelever, lärare och andra intresserade.

Tycker du att det verkar kul och vill veta mer? Kontakta Anna Moläng Lööf

 

Kontakt

Om svensk arbetsmarknad

Om svensk arbetsmarknad

Är det lätt eller svårt att få jobb? Här hittar du uppgifter och statistik från andra aktörer och myndigheter kring din kommande arbetsmarknad.

 • Universitetskanslersämbetet, UKÄ, publicerar en årsrapport för universitet- och högskolor. I den finns statistik som rör högre utbildning, men även ett kapitel om arbetsmarknad. Läs mer på UKÄ:s webbplats

 

 • Statistiska Centralbyrån, SCB, publicerar löpande rapporter om svensk arbetsmarknad. Här finns bland annat lönestatistik och analyser om utbildning och arbetsmarknad. Läs mer på SCB:s webbplats

 

 • Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, ger råd och tips med bland annat trendanalyser, karriärplanering och söka-jobb information. Läs mer på Saco:s webbplats

 

 • Som företrädare för små, medelstora och stora företag i Sverige arbetar Svenskt Näringsliv med opinionsbildning och kunskapsspridning. De publicerar kontinuerligt material som rör arbetsmarknad och arbetsrätt. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats

 

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledning

Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier. Vi hjälper dig innan, under och efter dina studier. Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2.

Vägledning innebär att:

 • Medvetandegöra studenter om de processer som pågår i/utanför dem.
 • Hjälpa studenter med att se möjligheter oavsett förutsättningar.
 • Hjälpa studenter att ta sig fram hela vägen - från presumtiv student till alumn.
 • Visa på vägar för internationella studier
 • Ha en dialog om hur funktionsnedsättningar kan kompenseras genom pedagogiska stödinsatser

Du kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsalternativ som finns. Det kan handla om vilka kurser och program som finns och vad de innebär, möjliga vägar under och efter studierna, vilka regler som styr högskolestudier, samt hur du söker högskolestudier.

I samtalet får du möjlighet att bli medveten om dina styrkor, dina utvecklingsbara sidor, värderingar, egenskaper och färdigheter, samt drivkrafter och behov.

Vi hjälper även till i beslutsprocessen, där du får verktyg för att komma fram till vad du vill göra. Därefter är det dags att komma igång och göra det som du har bestämt dig för. Du kan få hjälp med att göra en handlingsplan eller tidsplan för att planera och strukturera dina studier.

Vilken studie- och karriärvägledare ska du prata med?

Beroende på vad du läser eller vad du är intresserad av att läsa är det olika studie- och karriärvägledare du ska tala med.

Klicka här för att se vem du ska kontakta.

Studievägledning

Telefontid 

Måndag och torsdag kl.10:15-12:00

Boka samtal

För att boka samtal maila studievagledare@his.se.

Drop in i studentservice

Måndag, tisdag och torsdag kl.12:30-14:30. 
OBS! Ingen drop-in måndag 14 maj.

Stöd vid funktionsnedsättning och likabehandlingsärenden

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning och frågor kring likabehandling maila funktionshinder@his.se.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Virpi Westin

Utlandsstudier

Frågor kring utlandsstudier under studietiden vid Högskolan i Skövde maila utlandsstudier@his.se

Internationell koordinator Frida Lindgren