En personlig mentor ger dig ett försprång till arbetslivet

Programmet pågår mellan oktober 2017 och april 2018.

En personlig mentor

Högskolans mentorprogram, som gett Högskolans studenter kontakt med det omgivande näringslivet i över 10 år, är en mycket uppskattad form av stöd under studietiden. Ett antal engagerade studenter erbjuds att under ett halvår, mellan oktober och april, få en personlig mentor från arbetslivet. En mentor som med sina kunskaper och nätverk kan ge ett försprång till arbetslivet. Högskolan matchar studenter och erfarna mentorer efter önskemål och personliga ambitioner. Alla som läser på grundnivå på Högskolan i Skövde har, oavsett utbildningsprogram, möjlighet att söka.

"Bra samverkan med arbetsmarknaden ger studenter en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön" enligt Svenskt Näringsliv.

Bra att veta

När du deltar i Mentorprogrammet investerar du en del av din fritid - i gengäld får du mycket nya erfarenheter och värdefulla kontakter som du har stor nytta av i din fortsatta karriär. Missa inte chansen att vara en av de studenter som tillsammans med en personlig mentor samarbetar för personlig och professionell utveckling.

Som mentorspar träffas ni ca en gång/månad, gärna oftare. Du som student/adept är den som driver samarbetet framåt, men ni bestämmer gemensamt målsättningarna för era samtal, samt när och var ni träffas. Utöver detta arrangerar Högskolan ett antal gemensamma träffar för hela gruppen, där ni har möjlighet att lära nytt och knyta kontakter med andra engagerade adepter och mentorer.

”Det bästa med mentorsprogrammet är alla intressanta möten och personer som man får träffa. Det är inspirerande och givande att få diskutera frågeställningar och funderingar tillsammans med personer ute i arbetslivet inom det område du valt. Att jag sökte programmet ångrar jag inte en sekund, sök du också!"
Sofia Pettersson, student, Personal organisation och ledarskap

Vad tycker då en mentor? Möt Kamilla Börjesson, flerfaldig mentor och HR-koordinator på Arla Foods.

Se även

Introduktionsmaterial för Högskolan i Skövdes mentorprogram (PDF)

Program för de gemensamma träffarna hösten 2017 - våren 2018

Mentorskapskontrakt

Pressklipp

Länk till information för mentorer

 

Att delta

Du som kan svara ja på följande punkter kan vara med i Mentorprogrammet som adept.

  • du läser ett utbildningsprogram på grundnivå på Högskolan i Skövde
  • du vill engagera dig i ett mentorskap vid sidan om studierna
  • du kommer påbörja årskurs två eller tre under det året du söker till programmet
  • du vill få kontakt med en mentor från arbetslivet i  Skaraborg

 Antalet platser är begränsat.

Kontakt