Adepter arrangerade succéträffen Linking Game

Let´s link! Det var uppropet från arrangörerna för denna unika träff i mentorprogrammet. För första gången någonsin i Mentorprogrammet var det studenter tillika adepter som stod för idé, upplägg, innehåll och genomförande av en mentorträff. Bakom programmet Linking Game stod Josefina Lönn, Linn Johansson, Julia Sjöstrand, Linn Johansson och Sandra Sköld, alla fyra sistaårsstudenter på programmet Personal, organisation och ledarskap. Att det var just dessa fyra som stod bakom programmet berodde på att de alla gått en projektledarutbildning på Drivhuset, som jobbar med entreprenörskap bland högskolestudenter.

Linking Game gick ut på att under lättsamma former dela med sig kunskaper, knyter nya kontakter och vågar nätverka. Allt i form av en enklare tävling. Och tanken var att adepter skulle kunna mingla med adepter, och mentorer med mentorer, samt självklart också adepter och mentorer med varandra.

Det nya med Linking Game var att man måste göra sig förtjänt av de belöningar som fanns tillgängliga i form av kaffe, frukt, kakor och smörgåsar. Under de intensiva parsamtalen gav den parten som tyckte att den fått ut mest av samtalet den andre en stjärna - en stjärna i papper som kunde bytas mot något av ovanstående. Till en början var det fullt både i termosar, på fat och i fruktkorgar, men efter två mycket snabbt passerande intensiva timmar var situationen den motsatta.

Och det var ett nöjt gäng, både arrangörer och deltagare, som kunde summera eftermiddagen/kvällen. Om någon hann med att använda de uppställda "paddorna" som fanns tillgängliga för att registrera de nyvunna kontakterna på nätvärkssajten LinkedIn får utvärderingen visa.

Studenter redovisar