Frukostmöte för mentorer

Ett frukostmöte för endast mentorerna 2014-2015 bjöd på erfarenhetsutbyte med andra mentorer och även inspiration i form av föredrag med Eva Idmark - Andersson. Detta frukostmöte var uppkommet detta år då efterfrågan till att samverka med andra mentorer fanns från förra året.

Denna morgon var riktad endast mot mentorer i detta pågående mentorprogrammet för att ge mentorerna en chans till att nätverka sinsemellan och prata om erfarenheter och kunskaper. 

Träffen var också ämnat för att inspireras av Eva Idmark- Andersson som själv varit mentor i flera år, och även forskat kring mentorskap. Eva gav mentorerna chans att tillsammans skapa en diskussion vad mentorskap betyder och hur det går att utvecklas inom den rollen.

En intressant och givande morgon som gav utrymme för utbyte av både erfarenhet, kunskap och tips. 

Kontakt