Gemensam träff - Framtidens arbetsplats

En viktig fråga under kvällen var: Hur påverkas vi av varandra när vi möts och samverkar?

Framtidens arbetsplats diskuterades mellan adepter och mentorer för att se hur framtiden ser ut, och vad för utmaningar och möjligheter som kan möta de som träder in i arbetslivet snart. Och även de utmaningar och möjligheter mentorer, som varit verksamma i arbetslivet ett tag, kan möta. 

Lotten Svensson, adjunkt i företagsekonomi på Högskolan i Skövde delade med sig av sin omvärldspaning för att försöka se hur framtiden i arbetslivet ser ut. En intressant kväll som gav många kloka råd och synpunkter.

lotten