Kick-off för nya adepter 2014-2015

Ännu ett mentorår startades upp på med rekordmånga adepter under en kick-off för de anmälda studenterna. Kick-offen var en uppvärmning för studenterna då de fick användbara tips och nyttig information inför deras möte med en personlig mentor.

Träffen är till för att få bort oklarheter hos studenter om vad mentorprogrammet innebär och egentligen handlar om. Många är ovana vid konstellationen att träffa verksamma personer inom dess framtida bransch, som också ska fungera som mentor för dem. Att lära sig betydelsen av att mingla är till exempel viktigt, då mentorprogrammet handlar om att vara ett nätverk för framtida relationer.

Projektledarna Christina Landelius Törning och Eric Hellgren vägledde studenterna i hur en relation i mentorprogrammet kan se ut. De berättade att de ska ta möjligheterna, och se att även andras mentorer kan vara en viktig relation till den enskilda studenten. De uppmanade också alla adepter att ta kontakt med sina mentorer så tidigt som möjligt för att få ut så mycket som möjligt ur detta program.

Kontakt