Open Space - spännande, inspirerande, utvecklande!

Grupparbeten och diskussionsträffar i all ära, men det är på fikarasten allt det viktiga händer. Det tyckte amerikanen Harrison Owen också, och skapade därför 1983 mötesformen Open Space. Och 26 november 2013 gjorde den sitt inträde i Högskolans mentorprogram. De erfarna processledare Titti Walterum och Tove Wold-Bremer tog de samlade adepterna och mentorerna med storm. Några hade varit med om Open Space tidigare, men för de allra flesta var det första gången.

Harrison Owen fick idén till Open Space när han, efter ett års förberedelser, arrangerade ett stort internationellt symposium. Allt hade varit lysande men det allra mest givande hade varit – kaffepauserna. Då var deltagarnas engagemang som störst på kaffepausen. Harrison bestämde sig därför för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet - ett möte som är som enda lång kreativ kaffepaus!

Temat för Open Spacet var hur deltagarna bäst kunde ta tillvara de möjligheter som mentorprogrammet ger. Många passade på att lyfta fram olika saker i mentorprogrammet som de ville diskutera. Ämnena klistrades upp på väggen i Insikten, den stora samlingslokalen i Portalen på Gothia Science Park som var platsen för träffen.

Några av ämnena som ventlilerades var vad de framtida gemensamma träffarna ska innehålla, hur ska en bra adept vara och hur ska man ta vara på nätverket,

 

Openspace

TittiochTove

OpenSpace