Aktuella exjobbsförslag

Den här sidan presenterar förslag på examensarbeten som är initiativ från olika företag och organisationer. Ta gärna kontakt och diskutera förslaget vidare, men tänk på att ett förslag till examensarbete alltid måste godkännas av handledare och examinator på Högskolan i Skövde innan arbetet påbörjas..

Jordbruksverket

Docker och teknik för test

Ericsson AB

Interspectral AB

Spelifiering av mjukvaran Inside explorer

Fredrika Bremer Förbundet

Hur kan Fredrika Bremer Förbundet attrahera yngre medlemmar med hjälp av ny teknik?

Adverty

• Comparison of Head and Eye Gaze in VR/AR
User perception of in-game advertisement in VR
Affordances in VR/AR experiences
Your own idea on a thesis project

Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Åtta olika frågeställningar inom främst Administration, HR och Ekonomi

Högskolan i Skövde, HR-avdelningen

Högskolan i Skövdes arbetsgivarvarumärke
Introduktion av ny medarbetare
Hälsoekonomi och frisktal

Nova Software AB

Fem olika frågeställningar kring anpassning av system i Skola24 utifrån moderna digitaliseringsmöjligheter och krav

Cybercom Group AB

Sju olika förslag:
Leap motion
AI for Universeum
Supporting Service Technicians with chat bots
Blockchain in Transport Operations
V2X - feature development
IoT - "complete" chain
Traffic monitor and visualization

Skövde kommun

Elva olika förslag inom HR, Folkhälsovetenskap, Vård, Data/IT, Miljöteknik och Biovetenskap

Tidaholms kommun

Volvo Group Trucks Operations

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Fyra olika förslag:
Positiv psykologi - hur kan förebyggande mental träning för brandmän se ut
HR - en undersökning av normer inom räddningstjänsten
HR - Employer Branding - internt/externt
Ergonomi - hur kan vi arbeta med mindre belastning

Nobia Production Sweden AB

Åtta olika förslag:
Simulering av fabriken för att sätta styrprinciper
Hur ska vi styra/rapportera kundorder genom flödet
Hur ska vi strukturera vårt arbete för att kunna leverera nödvändiga dokument för all form av EKO-märkning?
Vad blir effekten av ett VMS system i vår verksamhet?
Kvalitetssäkring i produktionen
Visualisering av nuläge i varje team
Värdeflödesanalys för fabriken och respektive process
Kompetenskartläggning i fabriken

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 

Automatiserad montering

Untie Group AB

Två förslag.
Micro frontends
Machine learning


Uppdateras löpande....

 

Kontakt