Hitta din studie- och karriärvägledare

Förutom att svara på allmänna frågor har studie- och karriärvägledarna vid Högskolan i Skövde olika områden som de är ansvariga för. Nedan ser du vem du ska kontakta beroende på vad du har frågor om.

Vid allmänna frågor kan du också maila till studievagledare@his.se 

Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2. (Karta över campus: http://www.his.se/om-oss/Kontakta-oss/hitta-pa-campus/)

 

Område: Informationsteknologi; medier, estetik och berättande; kognitionsvetenskap; musikMagnus Andrén

Ansvar: Magnus Andrén
Studie- och karriärvägledare
E-post: magnus.andren@his.se
Tel: 0500-448097      

Program: 

 • Dataspelsutveckling - ljud; musik; design; game writing; grafik; 
 • Data/IT - datavetenskap, inriktning systemutveckling
 • IT - Business Intelligence
 • IT - User Experience Design
 • Nätverks- och systemadministration
 • Webbutvecklare - programmering
 • Systemvetenskap inriktning Business Intelligence
 • Systemvetenskap inriktning Enterprise Information Management
 • Systemvetenskap
 • Data Science (magister- och masterprogram)
 • Digitalt berättande: Spel och kulturarv (magisterprogram)
 • Informationsteknologi - forskningsinriktat masterprogram 
 • Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet (magister- och masterprogram)
 • Människa-robotinteraktion (magister- och masterprogram)
 • Serious Games (magisterprogram)

 

 

Område: Kognitiv neurovetenskap,

lärarutbildningar, socialpsykologi och språk 

Ingrid Christensson

Ansvar:  Ingrid Christensson 
Studie- och karriärvägledare
E-post: ingrid.christensson@his.se
Tel: 0500-448732

Program:

 

 

Område: Folkhälsovetenskap och vård

Ansvar: Sandra Jönsson
Studie- och karriärvägledare
E-post: sandra.jonsson@his.se
Tel: 0500-448114

Program:

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogram
 • Skolsköterska
 • Diabetessjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Folkhälsovetenskapligt program
 • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien – magisterprogram

 

 

Område: Ekonomi, juridik, logistik, statistik och ingenjörsvetenskap

Ulrika Granlid

Ansvar: Ulrika Granlid
Studie- och karriärvägledare
E-post: ulrika.granlid@his.se
Tel: 0500-448701

Program:

 • Butikschefsprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet
 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision
 • Industriell ekonomi och logistik
 • Personal, organisation och ledarskapsprogrammet
 • Automatiseringstekniker
 • Bearbetningstekniker
 • Produktionstekniker
 • Byggproduktionsingenjör
 • Produktionsingenjör
 • Högskoleingenjör - bred ingång
 • Designingenjör
 • Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion
 • Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram 
 • Intelligent automation (magister- och masterprogram)
 • Virtuell ergonomi och design (magister- och masterprogram)

 

 

Område: Biovetenskap, biomedicin, bioinformatik, systembiologi, molekylärbiologi, kemi och basutbildningar 

Ansvar: Malin WestlundMalin Westlund
Studie- och karriärvägledare
E-post: malin.westlund@his.se

Tel: 0500-448091

Program:

 • Biomedicinprogrammet
 • Biovetenskap - Molekylär biodesign
 • Biovetenskap - Biologiska resurser och hållbar utveckling
 • Naturvetenskapligt och tekniskt basår
 • Teknisk basutbildning
 • Bioinformatik (magisterprogram)
 • Biomarkörer inom molekylär medicin (masterprogram)
 • Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser (magisterprogram)
 • Infektionsbiologi (magister- och masterprogram)
 • Molekylär bioteknik (magister- och masterprogram)

 

 

Stöd vid funktionsnedsättning 

Bild på Virpi Westin

Ansvar: Virpi Westin
E-post: virpi.westin@his.se
funktionshinder@his.se
Tel: 0500-448096

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning.

 

 

  

 

 

Utlandsstudier

Ansvar: Frida Lindgren
E-post: frida.lindgren@his.se 
utlandsstudier@his.se
Tel: 0500-448183

Frågor kring utlandsstudier vid Högskolan i Skövde.

OBS!

Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter eller intyg om funktionsnedsättning via mejl.

 

Telefontid 

Måndag och torsdag kl. 10:15-12:00

Boka samtal

För att boka samtal maila studievagledare@his.se.

Drop in i studentservice

Måndag, tisdag och torsdag kl.12:30-14:30

Stöd vid funktionsnedsättning 

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning maila funktionshinder@his.se.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Virpi Westin

Utlandsstudier

Frågor kring utlandsstudier under studietiden vid Högskolan i Skövde maila utlandsstudier@his.se

Internationell koordinator Frida Lindgren