Barnmorskeprogrammet

Grattis till att du blivit antagen till Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.

Vi lärare ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under din utbildningstid hos oss. Vi hoppas att Du ska finna studierna till Barnmorska spännande och givande.

Barnmorskeutbildningen tillhör ämnet Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa (RPSH). I barnmorskans kompetensområde ingår vård vid såväl sexuell hälsa i livets alla skeden, graviditet, avbrytande av graviditet, barnafödande och familjerådgivning. Utbildningen i Skövde har delvis format en lokal profil som fokuserar på barnmorskans stödjande roll i vården av och med kvinnan, barnet och familjen. I denna lokala profil anses barnafödandet vara en naturlig process.

Studierna till barnmorska är på avancerad nivå. Utbildningen bedrivs på helfart under tre terminer (90 hp) och innehåller såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). När du avlägger din barnmorskeexamen vid Högskolan Skövde innebär det att du har god kunskap om barnmorskeprofessionen och är väl förberedd till att bli yrkesverksam barnmorska.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 3 september 2018. Du är välkommen till  Högskolans campus 09:30 för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Tommy Borovac.

Programintroduktion sker därefter klockan 10:15 i hus G, sal G106. Vid programintroduktionen kommer programansvarig att informera om barnmorskeprogrammets mål, innehåll och kurser. Du kommer även att erhålla information angående din programstart samt övriga rutiner, informations- och kommunikationsteknik som är aktuella (såsom lärplattformen SCIO och schemasystemet TimeEdit).

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta

Registrering

Inför programstarten ska du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Det gör du på  www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti.

Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Du förbereder dig inför studiestarten genom att läsa:

- valfri litteratur om Barnmorskans historia
- kapitel 1 i Bryar, R. & Sinclair, M. (2011). Theory for Midwifery Practice. (2nd ed.) London: Palgrave Macmillan. ISBN 9780230211926
- artikeln: Berg, M., Ólafsdóttir, O. & Lundgren, I. (2012). A midwifery model of woman-centred childbirth care – In Swedish and Icelandic settings. Sexual & Reproductive Healthcare, vol 3, pp 79–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2012.03.001

Tre terminer

Första terminen inriktas på att du börjar utveckla din professionella kompetens genom att introduceras i barnmorskeprofessionens teoretiska, kliniska och vetenskapliga grund.

Andra terminen inriktas på att du fördjupar din professionella kompetens genom att utveckla din kunskap och förmåga att identifiera, beskriva och analysera företeelser, relatera dem till teori, börja integrera teoretisk och klinisk utbildning samt lösa problem relaterade till kursmålen.

Tredje terminen inriktas på att du ytterligare fördjupar din problemlösningsförmåga, din förmåga att leda, evaluera och förbättra omvårdnaden. Du fortsätter att integrera dina teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna arbeta som barnmorska samt för att kunna initiera och bidra till utveckling av kunskapsområdet och professionen. Under din barnmorskeutbildning kommer du att skriva ett examensarbete om 15 hp (vanligtvis skriver två studenter ett arbete tillsammans). Detta examensarbete ligger till grund för en magisterexamen inom ämnet Reproduktiv, Perinatal och Sexuell hälsa.

Mer information om Barnmorskeprogrammet finner Du på Högskolans webbsida www.his.se/barnmorska

Vi är mycket glada att du valt att studera till barnmorska vid Högskolan i Skövde och ser fram emot att träffa dig i samband med programstarten.

Varmt välkommen att läsa Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde!

Programansvarig

Caroline Bäckström, caroline.backstrom@his.se

Övriga lärare i programmet är

Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se (ämnesföreträdare)
Anette Ekström, anette.ekstrom@his.se
Therese Larsson, therese.larsson@his.se

 

Bild från introduktionen 2013

Programöversikt

Kontakt programansvarig