Dataspelsutveckling - ljud/musik

Vi tycker att det är väldigt roligt att du har sökt dig till oss och att du har gjort ett mycket bra val. Programmen för dataspelsutveckling ger dig som studerade en välgrundad utbildning av högsta kvalitet. Våra lokaler erbjuder en kreativ miljö med god tillgång till utrustning vilket gör det möjligt för dig och dina klasskamrater att, både som individer och som grupp, utvecklas till morgondagens dataspelsutvecklare.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Du kan nå mig på e-post: Niklas.Nahl@his.se.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 3 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Mattias Borovac. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina gröna tröjor på campus.

Klockan 10:15 har sedan Högskolans dataspelsutbildningar en gemensam uppstart i Portalen (lokalen Insikten), för dig och de andra drygt 200 nyantagna dataspelsstudenterna.

Klockan 13:15 samlas alla som skall läsa Dataspelsutveckling – ljud/musik i hus G, sal G211, för information kring programmet.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats

Bred utbildning

Utbildningen du har valt är, trots sitt namn, av en generell karaktär. Stora delar av utbildningen berör dataspelsutveckling men detta innebär inte på något sätt att de tekniker och teorier som du kommer att lära dig enbart är knutna till dataspel. För dig som studerande innebär detta en oerhörd styrka då det ger dig som kunskaper som är användbara inom en rad olika tillämpningsområden utöver dataspel. Har du frågor kan du kontakta programansvariga. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig