Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden.

Vi önskar att du ska finna studierna till distriktssköterska spännande och givande. Vår utbildning har en tydlig inriktning mot distriktssköterskans hälsofrämjande arbete bland såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre har en lokal profil som bland annat fokuserar på undersökningsmetodik. Studierna till distriktssköterska är på avancerad nivå, under två och en halv termin, bedrivs på helfart och innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du blir väl förberedd för distriktssköterskeprofessionen.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det viktigt att du meddelar detta till mig samt att du registrerar dig i tid via webben.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 3 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Tommy Borovac.

Programintroduktion sker därefter kl. 10:15-12:00 i hus G, sal G326. Vid detta tillfälle kommer programansvarig att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt olika rutiner inför programstart.

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor!

Bild från introduktionen 2013

Kontakt