Ekonomprogrammet - redovisning och revision

Grattis, du är antagen till ekonomprogrammet – redovisning och revision, en treårig internationellt gångbar utbildning som både ger dig en kandidatexamen i företagsekonomi såväl som den teoretiska behörigheten att bli auktoriserad revisor.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti.  För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på  www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 3 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Tommy Borovac. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina gröna tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus E, sal E108 för en gemensam informationstimma tillsammans med andra ekonomstudenter. Därefter samlas vi klockan 11.15 i hus G, sal E110, där du får träffa mig och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats

Uppskattad utbildning

Ekonomprogrammet – redovisning och revision gör dig kvalificerad och redo för att efter avslutad utbildning exempelvis kunna påbörja din praktiska utbildningsdel för att bli revisor eller kunna arbeta som revisorsassistent, redovisningskonsult, skatterevisor eller ekonomiansvarig i olika typer av företag och organisationer.På programmets hemsida www.his.se/ekreg hittar du mer information om programmet.

Preparandkurser

Det finns två preparandkurser för er att ta del av, dels en introduktion för persondatorer samt dels en preparandkurs i matematik. Även om kurserna inte är obligatoriska så är de viktiga för att förbereda och underlätta era fortsatta studier. För att avgöra om du redan har tillräckliga kunskaper så finns det ytterligare information och självtest på följande sida:
http://www.his.se/om-oss/Utbildningar-och-amnen/Ekonomi-juridik-och-samhalle/Valbara-kurser/

Mer information

Mer information om utbildningen hittar du på programhemsidan. Här finns bland annat utbildningsplanen och information om vilka kurser du ska läsa först, scheman och litteraturlistor. Du hittar även annan nyttig information som du behöver veta som ny student på Högskolan i Skövde.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta programansvarig eller studievägledare.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig och studievägledare