Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till skolsköterska på vår Högskola och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden

Introduktion

Vi önskar att du ska finna studierna till skolsköterska spännande och givande. Alla kurser inom programmet har en tydlig inriktning mot skolsköterskans omvårdnadsansvar som främst är hälsofrämjande och förebyggande. Dessutom följs kunskapsutveckling, forskning och utvecklingsarbete inom skolsköterskans ansvarsområde.

Studierna till specialistsjuksköterska med inriktning skolsköterska är på avancerad nivå och bedrivs på halvfart som distansutbildning med IT-stöd under fyra terminer. Halvfartstudier innebär en tänkt arbetsbelastning motsvarande ca 20 timmar per vecka (eller 4 timmar per dag). Att läsa på distans innebär att du tillägnar dig kunskaper och färdigheter oberoende av tid och rum. Distansutbildning ger frihet att självständigt planera och aktivt söka kunskap och är problemorienterad, men innebär också ett stort eget ansvar att planera och söka information. Som stöd och hjälp för inlärningen kommer det att finnas studiehandledningar för respektive kurs. Utbildningen innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Programstart

Programintroduktion sker onsdagen den 5 september från kl. 10:15-ca 17:00 i hus G, sal G207. Vid detta tillfälle kommer programansvarig att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt olika rutiner inför programstart såsom IT-plattformen Scio. Introduktionen pågår fram till lunch kl. 12:00. Vi träffas åter i salen 13:15 och avslutar dagen 17:00. 

Kommer Du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i G-huset. Se campuskarta

Programmets första kurs "Omvårdnad – introduktion till skolsköterskans arbetsområde", startar i Skövde onsdagen den 5 september efter introduktionen och fortsätter torsdagen den 6 september (kl. 08:15-16:00). Kursen avslutas i Skövde den 7 november 10:15-ca 16:00. Har Du frågor om kursen kan du vända dig till kursansvarig; Marie Wilhsson, e-post: marie.wilhsson@his.se

I kursen ingår en uppgift som innebär att observera och intervjua en skolsköterska, för att förbereda uppgiften kan du kontakta en skolsköterska i ditt närområde och bestämma ett datum (v. 37) när du en stund får följa denne i sina arbetsuppgifter och genomföra en intervju. Uppgiften syftar till att du ska få fördjupad kunskap om skolsköterskans arbetsområde, rollen i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet inom elevhälsan samt hur de tillvaratar barns rättigheter.

Vidare studier

Programmets andra kurs startar i november och heter "Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar" 7,5 hp. Har Du frågor kan Du vända Dig till kursansvarig Kristina Carlén tel. 0500 44 84 78, kristina.carlen@his.se

Mer information

Mer information om programmet finns på www.his.se/skolskoterska och information om hur det är att vara student på Högskolan i Skövde finns på www.his.se/student.

Har du frågor eller funderingar kring programmet mig som programansvarig eller kursansvarig för respektive kurs (se namn, tel. och adress ovan)

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde och Skolsköterskeprogrammet

 

Bild från introduktionen 2013

Kontakt