Design-, Maskin-, Produktionsingenjör, Högskoleingenjör - bred ingång

Grattis – du kom in!

Varmt välkommen till en ingenjörsutbildning på Högskolan i Skövde!

Det här måste du göra först:

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Om du inte kan komma

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till din programansvariga. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 3 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Tommy Borovac. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina gröna tröjor på campus.

10:15 ses vi i hus G, sal G110. Då drar vi igång med kursen Introduktion till ingenjörsrollen, där du under två veckor får en insikt i vad våra program och yrkesrollen som ingenjör handlar om. Du får lära dig om produktframtagningsprocessen och ingenjörsarbete.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Om programmen

En ingenjör kan ha väldigt varierande arbetsuppgifter och jobba inom alla möjliga branscher. Våra utbildningar fokuserar på industriell framtagning av produkter. Det är en process som ofta startar med att det finns ett problem, någon har ett behov av en lösning - kanske en produkt som ska lösa ett behov. Först behöver man då förstå problemet och de behov och förutsättningar som människor kan ha. Sen får man fundera ut hur det skulle kunna lösas. Därefter behöver lösningen optimeras för att hitta det mest lämpade materialet och dimensionerna, och anpassas så att den kan tillverkas i de maskiner som finns, på ett så effektivt sätt som möjligt. I slutändan kommer det ut en färdig produkt, som sen också ska kunna återvinnas. Ingen kan göra allt, men olika typer av ingenjörer behövs under resan för att lösa alla utmaningar på vägen. Det kräver mycket kommunikation, arbete i grupper med många olika kompetenser och såväl ett brett kunnande som specialkunskaper.

Första året läser alla ingenjörer samma kurser tillsammans – oavsett om du valt bred ingång eller något av de andra programmen. Inför år två väljer du som valt bred ingång en inriktning.

Designingenjörer fokuserar på att förstå användarens behov och ta fram förslag på produkter som uppfyller dem. De lär sig grunder inom tillverkning och hållfasthetslära, men läser extra mycket om metoder för produktutveckling, industridesign och ergonomi.

Maskiningenjörer fokuserar på konstruktionen av produkten. Det innebär ta reda på vilket material som skall användas, att produkten går att tillverka och hålla för belastningarna den utsätts för. Ofta används datorsimuleringar för att besvara dessa frågor. Därför läser maskin-ingenjörer extra mycket om konstruktionsmaterial, bearbetning, mekanik, hållfasthetslära och simuleringsteknik.

Produktionsingenjörer lär sig om hur saker tillverkas och produceras på bästa sätt. De lär sig om maskiner och robotar som används och hur man sätter ihop dem till fungerande system. De lär sig också att bli duktiga på olika typer av förbättringsarbete, så att fabriker kan jobba effektivare. Därför läser de mycket om styr- och robotteknik, produktionssimulering och produktionsteknik.

Så förbereder du dig

Under utbildningen kommer du att jobba mycket med matematik. Under första terminen börjar du läsa flera matematikkurser och för en bra start bör du vara förberedd och ha friskat upp dina kunskaper och färdigheter inför terminsstarten. Ett bra sätt är att följa den förberedande kursen ''Sommarmatte", som ges som ett samarbete mellan flera högskolor. Mer information och länkar för anmälan hittar du på www.sommarmatte.se/kurser/kurs-a. Anmäler du dig till något av de kurstillfällen som ges, så har du hjälp av mentorer via e-post, telefon, Skype eller Facebook, och du är också berättigad till studiemedel. Kursmaterial finns på wiki.sommarmatte.se/wikis/sommarmatte1.

Oavsett om du läser kursen förväntar vi oss att du har de kunskaperna med dig.

Frågor?

programansvariga.ing@his.se
0500-44 80 00
Bred ingång: Niclas Strand
Designingenjör: Nathanaël Kuipers
Maskiningenjör: Daniel Svensson
Produktionsingenjör: Göran Adamsson

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvariga