Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier som du som student kan söka. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier att söka

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendium

Tidaholms Sparbanks styrelse delar varje år ut utbildningsstipendier till studerande som på ett positivt sätt ägnar sig åt sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan. Ett stipendium delas ut till studerande vid högskola med 10.000 kronor.
Sista ansökningsdag: 15 mars 2018.

Läs mer om stipendiet och ansökan på Tidaholms sparbank

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa har under de senaste åren bland annat gett bidrag till stipendier ur Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Dessa stipendier utlyses även detta år. 
Sista ansökningsdag: 29 mars 2018.

Läs mer och ansök här om Alfas stipendium

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000 kr och för 2017 delades 110 000 kr ut.

Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 
Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2018. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 
Läs mer och ansök här om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av å 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2018.

Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 
Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet (för 2017) var på 27 000 kr och går till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 

Läs mer om MFS-stipendium

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mångfaldsstipendiet för 2018 kan sökas av studenter som utfört sitt examensarbete under läsåret 2017 - 18. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 september 2018 på särskilt ansökningsformulär.

Uppsatsen skickas in till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408 541 28 Skövde eller lämnas till Studentservice, Hus E, våning 2.

Ansökan kan också mejlas som PDF till registrator på följande adress: registrator@his.se.

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen. Vilka kriterier som gäller, hur du ska söka och de tidigare årens vinnare hittar du här. 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., utlyser ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Läs mer om Agneta och Gunnar Nilssons stipendium.

VANBRUUN - stipendium för utlandsstudier

VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.

Mer information om stipendiet. 

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne fördelar årligen ett antal
stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i sina universitetsstudier (på magister- eller mastersnivå).

Läs mer om stipendierna - på svenska

Läs mer om stipendierna - på engelska

Driftigstipendiet

Driftigstipendiet delas ut Kampanjjakt.se. Och varje år får 6 studenter varsitt stipendium på 21 000 kr, 3 stipendiater per termin. Dessa stipendier går till personer som vill åstadkomma något, litet som smått, och behöver hjälp på traven.

Jurryn tittar i första hand på om du är en driftig person som vill åstakomma något, stort som smått, och som har en koppling till dina studier. Det kan vara allt från engagemnag i studentföreningen till dina framtidsplaner inom yrkeslivet.

Sista datum för ansökan: 31 mars 2018.
Läs mer och ansök här.

Klimatstipendium

Yta.se delar ut ett stipendium om 10 000kr för uppsats/projekt som behandlar hållbarhet inom fastighetsbranschen.
Sista ansökningsdag: 15 december 2018.
Läs mer och ansök på yta.se

Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan åtta olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli 2018.
Sista ansökningsdag: 26 mars 2018.
Läs mer och ansök här.

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141