Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond Sparbanksstiftelsen Alfa har under de senaste åren bland annat gett bidrag till stipendier ur Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Dessa stipendier utlyses även detta år.

För stipendierna gäller följande

Stipendierna skall delas ut till studenter vid Högskolan i Skövde för främjande av fördjupade studier med internationell inriktning. Stipendierna kan sökas av studenter i;

  • Grundutbildning
  • Forskarutbildning
  • Forskarstuderande vid andra lärosäten som är anställda vid Högskolan i Skövde

Företräde ges för att bedriva studier eller genomföra hela eller delar av projekt- och avhandlingsarbeten i utlandet.

Av stipendiebeloppet skall minst 50 procent ges till studenter i grundutbildning.
Som kriterier för utdelande av stipendier gäller dels kvaliteten i genomförda studier, dels syftet med utlandsvistelsen.

Mer om stipendiet

Ansök senast 31 mars 2017

Student eller forskare som vill ansöka om stipendiet ska senast den 31 mars 2017 göra det på särskilt ansökningsformulär (se sid 3). Skicka ansökan till:

Högskolan i Skövde
Studentservice E-huset, 2:a vån
Box 408
541 28 Skövde

Stipendierna kommer att delas ut vid en diplomhögtid i slutet av maj.

Den sökande ska vara registrerad vid Högskolan under 2015.

Handlingar du ska bifoga till din ansökan

Till ansökan ska den sökande även bifoga dessa handlingar:

  1. Ämne för eventuellt examensarbete/projektarbete/doktorandarbete ska bifogas. Detta görs genom sammanställning på max. 2 A4-sidor på färdigt arbete som bifogas.
  2. Den sökande skall dessutom bifoga en kortfattad berättelse om sin studietid vid högskolan samt utförligt beskriva målet för utlandsvistelsen (max. 3 sidor).
  3. Den sökande skall även i övrigt bifoga det material som han eller hon vill åberopa.

Stipendiefondens styrelse kommer inte att inhämta kompletterande material inför sin bedömning.

Stipendiefondens styrelse kommer inte att inhämta kompletterande material inför sin bedömning.

Information om stiftelsen Alfa, tidigare finansierade projekt och krav på sökanden

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141