Funktionsnedsättning och högskolestudier

Du som är student eller funderar på att läsa vid Högskolan i Skövde, och har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. På högskolan finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning som du är välkommen att kontakta för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Vad menas med funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning avses nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada.

Med funktionshinder avses den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Att göra samhället tillgängligt är att ta bort de hinder som finns så att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan vara delaktiga.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Observera att funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg, utredning eller liknande.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

En student men även forskarstuderande med funktionsnedsättning, kan få särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Det innebär att Högskolan, genom olika insatser och åtgärder, stödjer studenten i syfte att kompensera begränsningar av funktionsförmågan.

För att kunna ta del av det stöd vi erbjuder måste du göra en ansöka via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Handläggningstiden för en ansökan är upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet. Skicka gärna även ett mail till funktionshinder@his.se och meddela att en ansökan är gjord. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till funktionshinder@his.se.

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

En beskrivning av olika pedagogiska stödinsatser finns här.

Bild från introduktionen 2013

Ansökan om pedagogiskt stöd

Ansök via NAIS - klicka här

Information om hur du ansöker finns på denna pdf

Rekrytering av studentmentorer 2017

Läs mer på denna pdf

Det är fortfarande aktuellt: Fler nya studentmentorer för hösten 2017 behövs. Välkommen med en intresseanmälan!

Mer information om att vara studentmentor finns här

Råd, riktlinjer och handlingsplan

Allmänna råd vid funktionshinder 

Riktlinjer för arbetet med tillgänglighet

Handlingsplan för arbetet med tillgänglighet 2015-2016

Tillgänglig undervisning

Här finns informationsmaterial om hur du kan tillgänglighetsanpassa undervisningen för olika funktionsvarianter

Appar och studietips

Appar och studietips från en student

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Telefontider: Måndag och torsdag 10.15-12.00

Porträttbild Virpi Westin