Erasmus+ Praktik

Vill du ut i världen och samtidigt knyta värdefulla företagskontakter? Då är Erasmus+ Praktik en fantastisk möjlighet!

För att kunna åka på utlandspraktik genom Erasmus+ med ett stipendium krävs att du:

  • inte har varit på Erasmuspraktik eller -utbyte under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)

  • på egen hand hittar en praktikplats i något av de länder som ingår i Erasmus

  • är registrerad vid Högskolan i Skövde

  • har syfte att ta ut en examen, om praktiken är en del av ditt utbildningsprogram 

  • kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd

  • genomför praktiken på ett och samma ställe under en sammanhängande period om minst 2 och maximalt 12 månader per utbildningsnivå

  • får praktiken erkänd genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement av din institution vid Högskolan. Vid det sistnämnda, dvs icke-poänggivande praktik, krävs att institutionen, du själv eller din praktikplats tecknar och bekostar en försäkring för dig. Gör du praktik som recent graduate (efter examen) behöver du inte få praktiken erkänd i din examen, men du måste vara försäkrad.

  • genomför ett särskilt språktest online, innan och under/efter din praktik

  • besvarar en elektronisk enkät vid avslutad praktik

  • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

För att få veta mer om Erasmus+ Praktik så är du välkommen med dina frågor till utlandsstudier@his.se . Ta också chansen att surfa in på Erasmusintern.org som är till för personer som söker utlandspraktik!

 

Dokument för ansökan

Läs Findus blogg 

English version