Vanliga frågor – FAQ

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om utlandsstudier.

Utlandsstudier

Vad innebär utbytesstudier?
Utbytesstudier innebär du att du som är student i Skövde får studera 1- 2 terminer utan terminsavgift vid ett av högskolans partneruniversitet. Samarbetena bygger på avtal om balans mellan inresande och utresande studenter. Som motprestation tar Högskolan i Skövde emot ett antal utländska studenter från de universitet vi samarbetar med. Syftet med utbytesavtalen är att bidra till ökat internationellt medvetande och ökad förståelse för andra länder och dess kulturer. Det är också en stor merit att ha varit utbytesstudent då internationella erfarenheter och goda språkkunskaper ofta efterfrågas på arbetsmarknaden. Är du intresserad av att läsa utomlands öppnar Högskolans utbytesverksamhet spännande möjligheter. Läs mer om de olika utbytesprogrammen här: Utlandsstudier olika möjligheter

Hur har andra studenter upplevt sina utlandsstudier?
För att se hur Skövdestudenter upplever sina utlandsstudier kan du kontakta studievägledarna för att få tillgång till befintliga reserapporter. De kan också bistå med eventuella kontaktuppgifter till tidigare utresande studenter. Ett bra sätt att få inblick i hur det är att vara utbytesstudent är att prata med tidigare utbytesstudenter.
För att inspireras och se hur andra studenter har upplevt sina utlandsstudier kan du också gå in och läsa vad våra tidigare studenter säger om sina erfarenheter.

Vem kan jag prata med om jag behöver stöd kring mina utlandsstudier?
Börja med att kontakta oss som arbetar med utlandsstudier via utlandsstudier@his.se Du kan också kontakta din studievägledare: studievagledare@his.se,  och din programansvarig. 

Vilket stöd kan jag få kring mina utlandsstudier om jag har en funktionsnedsättning?
Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder: Virpi Westin virpi.westin@his.se så hjälper hon dig.

Vem kan söka?
Du måste vara registrerad på heltidsstudier (30 poäng/termin) vid Högskolan i Skövde och ha minst en termins studier avklarade vid ansökan. Du måste ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer från ansökan till utresa. Du måste ha klarat minst 22.5 högskolepoäng/termin i snitt vid Högskolan i Skövde. Till vissa universitet krävs 30 högskolepoäng/termin.

Vad behöver jag för språkkunskaper om jag vill åka på utbyte?
Du bör generellt ha goda språkkunskaper i det språk som används i utbildningen vid det mottagande universitetet, särskilt om det inte ges kurser på engelska. Studierna utomlands bedrivs oftast på landets hemspråk eller på engelska varför ett viktigt kriterium är din förmåga att följa undervisningen och tentera på det aktuella språket. En stor del av undervisningen sker i form av gruppdiskussioner och skriftliga arbeten, varför god språkfärdighet är viktigt. 

Om undervisningsspråket är annat än engelska rekommenderar vi att du har läst minst 30 hp på grundkursnivå eller att du har läst språket på gymnasienivå.
Vissa partneruniversitet kräver att du kan uppvisa intyg på goda engelskakunskaper genom att du har genomfört ett godkänt språktest. Exempel på språktest är TOEFL eller IELTS. Du kan läsa mer om språktesten under länkarna i menyn till höger.

När kan jag åka?
Vänd dig gärna till oss som jobbar med utlandsstudier och din studievägledare för att höra när det passar bäst i din utbildning att läsa en termin eller ett år utomlands. Möjligheten till utlandsstudier varierar mellan programmen. Vanligast är femte terminen i ett treårigt program, men det kan vara möjligt både tidigare och senare i utbildningen. Du har exempelvis möjlighet att åka terminen direkt efter att programstudierna har avslutats d.v.s. så länge du inte har tagit ut din examen.

Du kan också välja att skriva ditt examensarbete i ett utvecklingsland via Minor Field Studies. Du kan läsa mer om MFS här: Minor Field Studies

Vart kan jag åka?
Vi har utbytesavtal med ett stort antal länder runt om i världen. Platserna inom Europa är ämnesbundna. Du kan söka platser tillhörande annan institution än din egen om det finns platser över. Vi har också ett antal avtal med så kallade ”allmänna platser” som alla studenter har möjlighet att söka, i exempelvis USA, Kina, Sydafrika, Indien och Mexiko. I Moveon kan du se vart du kan åka.

Ekonomi

Vad kostar det att åka som utbytesstudent?
Åker du via ett av Högskolans avtal behöver du inte betala någon terminsavgift och du har precis som när du studerar i Sverige möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN. Du kan också ansöka om merkostnadslån. Resekostnader, boende och uppehälle står du för. 
Mer info se www.csn.se.

Kan jag söka stipendier?
Förutom Erasmus och Nordplusstipendium kan du också ansöka om andra externa stipendier www.his.se/stipendier.  

Hur fungerar Erasmus- och Nordplusstipendiet? 
I samband med det andra informationsmötet som du blir inbjuden till då du är nominerad till utbytesstudier kommer du att få alla de dokument som rör Erasmus- och Nordplusstipendiet.

För att få Erasmusstipendiet ska du fylla i flera dokument: En del skriver du under innan du åker iväg och en del ska skrivas under av partneruniversitetet så snart du anlänt. Datumen på intyget ska visa när du påbörjat dina studier och när de avslutas. Dessa datum kommer avgöra storleken på ditt stipendium. "Arrival och Departure Certificate" ska sedan mejlas tillbaka till utlandsstudier@his.se . Spara originalet och lämna in detta senare.

När du har mejlat tillbaka det påskrivna intyget till oss och när vi har fått in pengarna från EU görs en utbetalning av de första 80% av stipendiet. Övriga 20% kommer du att få när du kommer hem till Sverige igen och när du har skrivit en reseberättelse och fyllt i en enkät.    

Nordplusstipendiet fungerar ungefär på samma sätt.

Ansökan om utlandsstudier

Hur ansöker jag om utlandsstudier?
Fyll i ansökan på som du hittar  i högerkolumnen under ”Dokument” på sidan om Ansökan och urval. Här kan du också se ett exempel på en ifylld ansökan. För att hitta ett universitet som är av intresse för just dig går du in och använder sökverktyget MoveOn. Du får söka till max 3 universitet. Lämna din ansökan på Studentservice på plan 2 i E-huset eller e-posta till antagning@his.se.

När söker jag?
Senast den 1 december ska din ansökan för nästkommande hösttermin eller helårsplats ha inkommit. Observera att för studier i Kanada gäller detta datum även vårterminen därefter. Senast den 15 maj ska din ansökan för nästkommande vårtermin ha inkommit. 

Om jag missar första ansökan?
Det finns restplatser att söka som utlyses efter det första nomineringstillfället. På denna sida kan du se vilka restplatser som finns: Restplatser utlandsstudier

Hur sker urvalet?
För aktuella behörighet- och urvalsregler se: http://www.his.se/Ar-student/Studievagledning/studera-utomlands/Ansokan-och-urval/

När får jag besked?
När antagningen behandlat din ansökan kommer du att få ett besked om nominering till den e-postadress du angett i din ansökan. Inom en vecka måste du tacka ja via antagning@his.se för att inte förlora din plats. Kom ihåg att kolla din e-post! I samband med din nominering får du också en inbjudan till det första av två obligatoriska informationsmöten.

Är det garanterat att jag får åka iväg som utbytesstudent när jag blivit nominerad?
Nej, nomineringen från oss inte är någon formell antagning. Den formella antagningen görs av partneruniversitetet när du gjort din ansökan till dem.

Om jag vill tacka nej till min plats hur gör jag då?
Om du vill tacka nej till din plats måste du meddela utlandsstudier@his.se så snart som möjligt via e-post. Det material som du har hunnit få som rör utbytesstudierna måste du lämna tillbaka. Om det skulle vara så att du har hunnit skicka iväg dina ansökningshandlingar till partneruniversitetet måste du bifoga ett brev som kan skickas till dem som förklarar varför du tackar nej och där du tackar för det arbete som de har lagt ner på din ansökan. Glöm heller inte att meddela CSN.

Ansökan till partneruniversitetet

Vad behöver jag tänka på innan jag söker till partneruniversitetet?
Kolla alltid kursutbudet på det valda partneruniversitetets webbplats innan du ansöker. Det är viktigt att det finns kurser som passar just din utbildning. Prata gärna med din studievägledare eller programansvarig.

Vilket partneruniversitet ska jag välja?
Valet av partneruniversitet är individuellt. Fundera gärna på vad målet är med din utlandsvistelse och vad du vill få ut av den. Tänk igenom hur utlandsstudier passar din utbildning, framtida karriär och personliga intresse. Utlandsstudier kan vara en möjlighet att komplettera, bredda och/eller fördjupa din utbildning. Det är vanligt att studenter väljer land och stad i första hand men kan då gå miste om andra universitet som kan vara intressanta alternativ.

Hur ansöker jag till partneruniversitetet?
Du hittar ansökningshandlingar till partneruniversitet under respektive skolas webbplats. Sök i Moveon.  
På de olika skolornas webbplatser kan du söka efter ansökningsformuläret, som kanske kan hittas under ”Exchange student”, ”International student application” ”Erasmus students” eller liknande. Är du osäker om du hittat rätt ansökan, kontakta din studievägledare. Den kompletta ansökan skickas av din studievägledare vidare till partneruniversitetet. Ansökningarna ska fyllas i av dig ibland online eller i pappersform. I de fall partneruniversitet använder online-ansökan, ska online-ansökan oftast efter att du fyllt i den, skrivas ut och lämnas till din studievägledare, tillsammans med de dokument som ska bifogas ansökan. Läs noga instruktionerna för partneruniversitetens ansökan och kontrollera vilka dokument du behöver bifoga med ansökan.

Mer information om hur du ansöker till partneruniversitetet får du på det första informationsmötet. Det är först säkert att du får åka iväg på ditt utbyte då du blivit antagen av partneruniversitetet.

Hur vet jag vilka kurser jag kan läsa vid partneruniversitetet?
Du går in och letar efter kurser på partneruniversitetets webbplats. Du kan hitta kurser under ”courses offered in English”,”courses for international/exchange/Erasmus students” etc. Du kan också ta hjälp av din studievägledare för att veta att du hittat rätt kurser. Du bör ha tagit reda på vilka kurser du ska leta efter, d.v.s. om du ska åka inom ramen för ditt program är det viktigt att vilka kurser du behöver ha läst hemma. Om det exempelvis är valfria kurser den termin som är rekommenderat för utlandsstudier då har du en större valfrihet att välja bland olika kurser utomlands. Om det däremot är krav på att du ska läsa vissa kurser som är förkunskapskrav för andra kurser och för din examen, då bör du i första hand leta efter motsvarande kurser. Det är viktigt att tänka på vilken nivå kurserna ligger på eller att de inte överlappar med kurser som du har läst tidigare.

Hur många kurser behöver jag läsa?
Utbytesstudier på partneruniversitetet förutsätter heltidsstudier. Då poängsystem ser olika ut i olika länder och skolor, är det alltid viktigt att kontrollera hur många poäng som räknas som heltidsstudier. I Europa används vanligen poängsystemet ECTS (European credit transfer system) där 30 ECTS credits motsvarar just 30 hp.  I Kanada brukar heltidsstudier beräknas vara 12-16 credits. I USA är 12-15 credits vanligast och i Mexiko är 30 creditos motsvarande 30 hp. Ibland kan det vara bra att gardera sig med att söka fler kurser än de som motsvarar 30 hp utifall någon kurs skulle vara inställd eller full.

Hur tillgodoräknar jag kurserna jag väljer att läsa vid partneruniversitetet när jag kommer hem?
I samband med det första informationsmötet för nominerade utbytesstudenter kommer du att få mer information om hur tillgodoräknandet av utländska kurser fungerar. Du börjar med att göra en planering genom att fylla i planeringsblanketten med de kurser som du har tänkt läsa vid partneruniversitetet. Du ska även inkludera kursbeskrivningar. Om kursbeskrivningarna inte är på engelska utan exempelvis på spanska behöver du göra en översättning till svenska. Planeringsblanketten med kursbeskrivningarna ska lämnas till din studievägledare som efter viss handläggning skickar planeringen vidare till ämnessansvarig för bedömning och godkännande. Detta ska helst göras innan du åker. Sker det några förändringar med dina kurser när du är på plats, om kurser blir inställda eller liknande, är det viktigt att du fyller i en ny blankett med de nya kurserna som tillkommit. Sedan skickar du blanketten till din studievägledare.

När du sedan kommer hem från ditt utbyte är det viktigt att du har ett betygsintyg från partneruniversitetet och en förklaring av betygssystemet om så är nödvändigt för att kurserna ska kunna bli tillgodoräknade. Först när betyget från partneruniversitet har skickats till din studievägledare kan värderingen av dina utlandskurser göras. Värderingen går återigen från studievägledaren till ämnesföreträdaren för godkännande och slutligen till examenshandläggarna för beslut och inrapportering. Därefter får du beslut om dina godkända och inrapporterade utlandskurser.

Hur fixar jag boende?
När det gäller boende rekommenderar vi dig att gå till respektive universitets webbplats. Det varierar mellan vad partneruniversiteten har för boendealternativ och service för utbytesstudenter. Om inte det finns information på partneruniversitetets webbplats kommer du troligtvis få mer information om bostad eller anvisningar om var du kan hitta information samtidigt som du får antagningsbeskedet från partneruniversitet. Tänk på att vissa universitet kan kräva deposition för boende. Ta kontakt med före detta utbytesstudenter eller inresande utbytesstudenter för tips och råd om bostäder.

I Frankrike är det viktigt att komma ihåg att söka bostadsbidrag. Det är öppet för alla studenter att söka och bidraget brukar ligga på några hundra kronor i månaden och man får dem oftast inte förrän man åker hem, men det är värt besväret.

När jag kommer hem

Vad händer när jag kommer hem om jag har missat en tenta eller någon uppgift utomlands?
Det går ibland bra att göra en omtenta på distans.  Detta är dock inget som vi på Högskolan i Skövde kan garantera utan du måste fråga den lärare som är ansvarig för den kurs du vill göra omtenta på. Läs mer på sidan Tentamen på annan ort

Skickar partneruniversitetet betygen till Högskolan i Skövde eller till mig?
Betygen skickas av en del universitet till Högskolan, vi skickar då originalet till dig. Om betygen skickas direkt till dig, då bör du så fort som möjligt skicka en vidimerad kopia till din studievägledare, som därefter kan sätta igång värderingsprocessen av dina utlandskurser..

Jag skulle vilja bli fadder för en utbytesstudent från "mitt" universitet när jag kommer hem från min utbytestermin. Hur blir man det? 
Kontakta ansvarig för utlandsstudier och be om att få vara fadder åt en student från "ditt" universitet.

Hur ska jag anmäla mig till kurser för nästa termin?
Du anmäler dig via www.antagning.se om du söker fristående kurser. Om du ska läsa programkurser så sker anmälan via din programansvarig, så kontakta denne i god tid. OBS! Kolla när sista ansökningsdag är!

Hur skriver jag en reserapport?
Du skriver en till två A4-sidor om hur du upplevde din utbytestermin. Beskriv partneruniversitetet, ditt boende, staden och kurserna som du har läst, fritidsmöjligheter, allt som kan tänkas vara bra att veta för en annan student. Skicka sedan rapporten till din studievägledare.

Övriga frågor om utlandsstudier

Kan jag läsa språkkurser under mitt utbyte?
Du kan läsa språkkurser som extra kurser under ditt utbyte. De allra flesta partneruniversitet erbjuder kurser i landets språk. Du kan dock inte få språkkurserna tillgodoräknande om motsvarande språkkurser inte ges vid Högskolan i Skövde. Engelska språkkurser kan ibland tillgodoräknas.

Hur gör jag om jag vill förlänga mitt utbyte?
Det kan finnas möjlighet att förlänga ditt utbyte inom Europa. Studerar man genom ett Erasmusavtal är det inte alltid säkert att man kan få sitt stipendium förlängt. Studenter som studerar utanför Europa kan endast studera en termin vid partneruniversitetet.

Det första du ska göra om du vill förlänga ditt utbyte är att kontakta din studievägledare för att få ett medgivande om fortsatta studier utomlands. Därefter kan du kontakta ditt partneruniversitet. Du måste också få ett godkännande av nya kurserna för den andra terminen, det vill säga att du behöver lämna en ny planering för kurserna till din studievägledare och få den godkänd.. Tänk också på att du måste förlänga din försäkring, eventuellt förlänga ditt visum och meddela CSN.  

Vilket är det bästa alternativet: att åka på utbyte ett helt år eller en termin?
Det flesta åker på en termin. En del tycker att en termin är för kort tid för att verkligen lära känna det nya landet och då är ett helt år ett bättre alternativ. Det handlar om hur du trivs eller hur väl utlandsstudierna passar in i din utbildning.

Hur gör jag om jag vill avbryta mina utlandsstudier?
Om du vill avbryta utlandsstudierna bör du omedelbart du kontakta din studievägledare. Du måste också meddela partneruniversitetet om du har hunnit skicka iväg din ansökan till dem. Glöm heller inte att kontakta CSN om du har ansökt om studiemedel.

Kan jag åka mer än en gång som utbytesstudent?
Ja, det är möjligt. Nordplusstipendiet för utbytesstudier får man bara en gång.  Du kan åka inom Erasmus, praktik och/eller studier, 12 månader på kandidatnivå, 12 månader på avancerad nivå och 12 månader på forskarnivå.

Hur gör jag om jag vill läsa vid ett universitet som Högskolan inte har som partner?
Du har möjlighet att åka på egen hand och få de kurser som du läser utomlands tillgodoräknade precis som när du åker genom ett utbyte. Den största skillnaden med att åka på egen hand i jämförelse med att åka som utbytesstudent är att du oftast ska betala terminsavgifter och eventuellt andra studieavgifter. Kontrollera noga vad studierna kommer att kosta dig. 

Givetvis har du en större frihet om du väljer att åka på egen hand men det innebär också mer ansvar för dig. Du ska själv skaffa fram all den information som krävs för att studierna ska motsvara studierna i Sverige. Du behöver bland annat se vilka språkkrav den skola som du har valt har och se om just du är behörig. Universitetet måste också vara statligt godkänt så att du kan ansöka om studiemedel från CSN. Du måste också översätta dina gymnasiebetyg och ta fram intyg som visar att du är högskolestuderande i Sverige.

När alla viktiga dokument är översatta och du har valt ett universitet får du kontakta universitetet för att få tillgång till ansökningshandlingarna. Hur ansökan ser ut varierar från land till land men ett tips är att alltid vara noggrann och se vad som gäller för just det universitet som du ansöker till.

Det finns också en möjlighet att ansöka om utlandsstudier via olika förmedlingar. Förmedlingarna fungerar som en länk mellan dig och universitetet och de kan bland annat hjälpa dig att skriva en ansökan eller hitta ett universitet som passar just dig. Gå gärna in på www.allastudier.se för mer information.

Åker du inom ramen för din utbildning vid Högskolan i Skövde, behöver du också få din planering på utlandstudier på egen hand godkända. Vänd dig här till din studievägledare. Du ska göra en planering för de kurser du har tänkt läsa utomlands och få den godkänd, liksom övriga utresande studenter.

Hur gör jag om jag vill hyra ut min bostad när jag är borta?
Om du vill hyra ut din bostad medan du studerar utomlands kan du kontakta bostadsformedlingen@his.se

 

Se även

Kontakt

Utlandsstudier

Erika Eriksson Hjelm
E-post: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 96

Frida Lindgren
(Föräldrarledig till april 2020)
E-post
: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 83