Internationalisering för sjuksköterskor och barnmorskor

Information för sjuksköterskor och barnmorskor som är intresserade av praktik (VFU) utomlands.

Alternativ för utlandserfarenhet 

Sjuksköterskor, termin 4 (Erasmus+Praktik)
För ansökan om praktik/VFU på Irland under perioden oktober-december 2018, se ansökan i högerkolumnen. 8 april 2018 är sista ansökningsdag. 

För ansökan om praktik i Nederländerna under perioden för "Delaktighet och Lärande" våren 2019, se ansökan i högerkolumnen. 15 maj 2018 är sista ansökningsdag. 

Du måste vara godkänd på samtliga kurser till och med termin 3 på sjuksköterskeprogrammet  vid utresa.

Barnmorskor, termin 3 (Rosa-Linea, Nordplus)
För ansökan om VFU i Tromsö, Norge, under perioden vecka 39-44 hösten 2018, se ansökan i högerkolumnen. 19 januari 2018 var sista ansökningsdag. Platserna är nu tillsatta.

För ansökan om VFU i Ålborg, Danmark, under perioden vecka 39-47 (slutdatum kan komma att ändras) hösten 2018, se ansökan i högerkolumnen. 19 januari 2018 var sista ansökningsdag.

Du måste vara godkänd på följande kurser i Barnmorskeprogrammet vid ansökan: RP721A-Det normala barnafödandet A1N, RP722A-Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N och RP723A-Profession, teori och metod A1N samt RP720A uppsats-del 1. Du måste före utresa även vara godkänd på kurserna RP726A och RP732A. Du måste också ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer vid utresa.  

Besked om nominering
När vi behandlat din ansökan kommer du att få ett besked om nominering till den e-postadress du angett i din ansökan. Inom en vecka måste du tacka ja för att inte förlora din plats så kom ihåg att kolla din e-post.

Tänk på att nomineringen från oss inte är någon formell antagning. Den formella antagningen görs av det utländska universitetet när du gjort din ansökan till dem.

Urvalet baseras på följande kriterier: 

 • Du måste vara registrerad på heltidsstudier (30 poäng/termin) vid Högskolan i Skövde och ha minst en termins studier avklarade vid ansökan.
 • Sjuksköterskor måste ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer från ansökan till utresa. 
 • Barnmorskor måste ha varit registrerad under alla terminer från ansökan till utresa.
 • Du måste ha klarat minst 22.5 högskolepoäng/termin i snitt vid Högskolan i Skövde och inte ha omtentamen kvar att göra som ligger under tiden för utbytet.
 • Du bör ha klarat av moment som S-HLR samt lyftteknik samt ha ett intyg som bekräftar detta
 • Du bör ha goda språkkunskaper i det språk som används i utbildningen vid det mottagande universitetet

Och rangordning mellan studenter räknas ut med hjälp av:

 • Studenternas snittpoäng
  Dessaräknas fram baserat på totalt antal avklarade högskolepoäng delat med antal terminer som studenten varit registrerad vid Högskolan i Skövde. Avklarade poäng för innevarande termin räknas inte med vid genomsnittet. Endast poäng från Högskolan i Skövde kan medräknas, undantag ges till studenter som är antagna till senare del av program (tidigare studier som har tillgodoräknats).

 • Antalet VG-procent
  Detta baseras på hur många procent VG den sökande har på sina delmoment i förhållande till totalt antal avklarade poäng vid Högskolan i Skövde. Vid uträkningen översätts sifferbetyg 3 till betygen G och 4 & 5 till VG. För delmoment där endast betyg G kan ges, kommer 50% av poängen omräknas till VG-poäng. 

Efter dina studier
Du kan också välja att åka efter din utbildning, om du är beredd på att förlänga din utbildning alternativt ta ett studieuppehåll på en eller två terminer. Då kan du studera på ett av våra partneruniversitet.

Här hittar du en lista över de universitet som vi har samarbete med:
http://his.se/Ar-student/Studievagledning/studera-utomlands/Partneruniversitet1/

Minor Field Studies
Gör ditt examensarbete i ett utvecklingsland! Läs mer här: http://www.his.se/Ar-student/Studievagledning/Stipendier/MFS-stipendium/

När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda de ansökningsblanketter som finns (du når dem bland relaterade dokument på denna sida).

Deadline för MFS-ansökan är 15 oktober. 

Deadline för ansökan om du åker efter dina studier

 • 15 maj är sista ansökningsdag för nästkommande vårtermin för studier efter utbildningen.
 • 1 december är sista ansökningsdag för nästkommande hösttermin och helårsplats för studier efter utbildningen.