Akademiskt skrivande

En stor del av din studietid ägnar du åt att både läsa och skriva akademisk text. Det kan vara lite klurigt om man inte är van och här försöker vi som arbetar med Studieverkstan att samla tips och trix som kan underlätta för dig.

Enkla språkregler

Ta hjälp av vår samling enkla språkregler för att undvika de vanligaste språkfällorna.

Textstruktur

Här hittar du en kort beskrivning av akademiska rapporters och uppsatsers olika beståndsdelar.

Referenshantering

Studieverkstan erbjuder stöd kring referenshantering. På sidan Referera kan du läsa mer om hur man använder olika referenshanteringssystem.

Mallar

Omslagsark och mallar för inlämningsuppgifter finns på sidan för "Blanketter för studenter".

Uppslagsverk och ordböcker 

Skrivregler och skrivtips

Uppsatser

Studieverkstans öppettider:

OBS:  Måndag 24/4 bemanning 13:00-16:30. Torsdag 27/4 inget datoranvändningsstöd.

Ordinarie bemanningstider:

Måndag och torsdag kl. 10:00-12:30 samt 13:15-16:30
Tisdag och onsdag kl. 13:00-16:30 

Datoranvändningsstöd:

Torsdag kl. 10:00-14:00

Kontakta oss

studieverkstan@his.se

Boka gärna tid hos oss. I mån av tid också drop-in.