Matematikrummet P108

Sal P108 är dedicerad för matematikstudier. Där kan du sitta och arbeta ensam eller i grupp. Denna resurs drivs av ämnet matematik.

Målsättningen är att ha lärare i matematikrummet för handledning ca fyra timmar per vecka, och så att det i minst möjliga mån krockar med schemalagd undervisning i matematikkurser.

Matematikrummet är rum P108 i Portalen, som ligger till vänster direkt innanför ytterdörren när du kommer från järnvägsundergången.

Vecka 43 (23/10 -- 27/10)

ti 10-12 Klara Stokes
on 13-15 Klara Stokes

 

Kontaktperson för matematikrummet är Stefan Karlsson (stefan.karlsson@his.se)

 

Kontakt