Matematikrummet P108

Sal P108 är dedicerad för matematikstudier. Där kan du sitta och arbeta ensam eller i grupp. Denna resurs drivs av ämnet matematik.

Målsättningen är att ha lärare i matematikrummet för handledning ca fyra timmar per vecka, och så att det i minst möjliga mån krockar med schemalagd undervisning i matematikkurser.

Matematikrummet är rum P108 i Portalen, som ligger till vänster direkt innanför ytterdörren när du kommer från järnvägsundergången.

Vecka 21 (22/5 -- 26/5)

må 13-13:45, 15-16 Stefan Karlsson
tis 10-12 Yohannes Tadesse
tis 13-15 Yohannes Tadesse
ons 10-12 Johan Andersson
ons 13-15 Stefan Karlsson
fre 13-15 Yohannes Tadesse

Kontaktperson för matematikrummet är Stefan Karlsson (stefan.karlsson@his.se)

 

Kontakt