Att vara fadder

Att vara fadder innebär att du ska välkomna och vara som en stödjande guide för de nya studenter som börjar på Högskolan i Skövde. Fadderuppdraget gäller främst under introduktionsveckorna, men du kommer säkerligen knyta många nya kontakter som du har kvar lång tid framöver. Inför våren 2018 använder vi oss av de som var faddrar under hösten 2017. Ny anmälningsomgång inför hösten 2018 kommer senare i vår.

Faddern – en viktig och omtänksam förebild

Som fadder är du en viktig länk mellan de nya studenterna, Högskolan och Studentkåren. Du blir ett bekant ansikte, en förebild, en person som de nya förhoppningsvis känner att de kan vända sig till med stora & små frågor i studielivet. Under introduktionens aktiviteter är du som fadder en omtänksam vägvisare in i studentgemenskapen. Du lär de nya att hitta på campus, till Boulogner, mataffärer, träningsställen och annat som är viktigt att känna till. Du som fadder kan berätta om livet som student utifrån dina egna erfarenheter & kunskaper, vilket kan vara till stor hjälp för de nya studenterna. I rollen som fadder är det viktigt att visa omtanke och öppenhet gentemot de nya studenterna och finnas till hands om de nya studenterna söker information eller behöver hjälp med något.

Förväntningar på dig som fadder

För att bli fadder ska du vara student på HS och delta i vår obligatoriska fadderutbildning som sker i två delar, datumen väljer du i fadderanmälan. Fadderns uppgift är bl a att delta i gemensamma aktiviteter som Högskolan och Studentkåren ordnar under introduktionen.

Under höstens introduktion ska faddrarna delta vid:

  • Fadderfika & sektionsträff - torsdag 24/8 (ca kl 12.30-15) faddertröjor mm delas ut och sektionerna samlar sina programfaddrar för planering. Eventuellt blir det fler än ett tillfälle och de internationella faddrarna behöver komma redan i vecka 33.
  • "Smygstart" - fredag 25/8 (ca kl 13-16), vi bjuder in de nya studenterna till en frivillig smygstart för att de ska kunna förebereda sig inför terminsstarten, träffa er faddrar och smaka på vad Skövdes matfestival erbjuder på kvällen.
  • Faddersamlingar - alla faddrar samlas för några korta avstämningar under introveckan, 28/8 kl 8.00, 30/8 på morgonen & 1/9 kl 13.30 inför avslutet.
  • Måndag 28/8 - kl 8-ca 16. Faddersamling, välkomnande på campus, programträff, rundtur och programvisa aktiviteter på campus som ni faddrar ordnar.
  • Studentmässa onsdag 30/8, i hus G - ta med dina nya studenter till mässan under dagen så de får koll på vad Skövde har att erbjuda.
  • Fredag 1/9 kl 13.30-ca 16 - kortege genom Skövde till ett festligt introduktionsavslut i Boulogner med bl a traditionsenligt Flottrace oandra roliga aktiviteter.
  • Tackbjudning - i oktober tackas alla faddrar efter väl uttfört fadderuppdrag!  

Under vårens introduktion ska faddrarna delta vid:

  • Faddersamling måndag 15/1 kl.8.30
  • Måndag 15/1 9.00 - ca15.00. Välkomnande, programträff, campusrundvandring och eventuella sektions/programaktiviteter
  • Stöd och inspirationsmässa Onsdag 17/1 hus G - ta med dina nya studenter till mässan under dagen.

Programfadder 

I så stor utsträckning som möjligt matchar vi faddrarna med nya studenter på det program som du själv läser. Eftersom vi i förväg inte vet hur många faddrar som anmäler sig för varje program eller hur många nya studenter som startar, kan dock inte alla programfaddrar räkna med att bli fadder för sitt eget program. Därför får du i din fadderanmälan ange och rangordna 3 program som du vill vara fadder för. Så försöker vi fördela faddrarna utifrån dessa önskemål.

Kontaktfadder - en viktig länk till utbildningsprogrammen

Att vara kontaktfadder innebär att du kommer bistå din programansvarig i att planera första dagens programträff och vara en kanal till de andra programfaddrarna på ditt program. Du kommer även att vara en kanal mot de nya studenterna genom att se till att de kontaktas via mejl/Facebook inför introt.

Internationell fadder - världens chans

Om du väljer att bli internationell fadder under den internationella introduktionen får du möta studenter från hela världen som kommer till Skövde för att plugga. Läs mer om vad som väntar dig som internationell fadder på sidan Internationell fadder.  Vårens datum för internationell introduktion är 10/1 till 19/1.

Funktionär istället för fadder?

Är du osäker på om du kommer hinna och orka vara fadder under terminsstarten? Kanske vill du främst finnas till för din förening och visa upp vad ni erbjuder? Då kan du istället vara funktionär och hjälpa framförallt Studentkåren med olika praktiska saker under introveckan - hör då av dig till Studentkårens introgeneral.

Om du vill veta mer om introduktionen kan du kontakta introduktionssamordnaren Maria Carlstedt

Och till sist – kom ihåg att introt ska vara kul för alla! Efter några veckor har de nya studenterna säkert fått egna kontakter och känner sig mer bekväma på Högskolan. Mycket tack vare dig och ditt engagemang som fadder!

#hisintro17

Kontakt introgruppen #hisintro17/18

Maria Carlstedt, Introduktionssamordnare
maria.carlstedt@his.se
0500-44 80 94

Frida Lindgren, planerar internationell intro
frida.lindgren@his.se
0500-44 81 83
Instagram: uniofskovde

Oskar Winstrand, Introgeneral Studentkåren 2017

introgeneral@studentkaren.se

Gabrielle Önnestam, Introgeneral Studentkåren 2018
introgeneral@studentkaren.se