Internationell fadder - världens chans!

Högskolan strävar efter att ta emot ett ökat antal internationella studenter från hela världen. För en internationell student kan den tillvaro man är van vid skilja sig en hel del ifrån vår svenska vardag här i Skövde. Det kan finnas saker som en svensk student tar för givet men som kanske inte är lika självklart för någon som kommer från ett annat land och en annan kultur.

Dessa skillnader är en del av tjusningen med att få internationella erfarenheter och kan vara både spännande och berikande men det kan också utgöra en grund för osäkerhet. Du kan som fadder vara ett stort stöd i detta genom att med omtanke och öppenhet välkomna och vägleda dessa studenter. Som internationell fadder fungerar du som en länk till Högskolan, Studentkåren och andra studenter, både svenska och internationella.

Alla studenter som kommer till Skövde pratar engelska, utöver sitt eget språk. Du behöver alltså inte vara bekymrad över att inte kunna prata med dem. Att möta våra internationella studenter som fadder kan vara ett roligt sätt att pröva på internationalisering på hemmaplan. Om du själv funderar på utlandsstudier ger det dig även goda möjligheter att träna språk och få ett smakprov på olika kulturer.

Vår internationella introduktion pågår enligt ett särskilt introschema med start 22/8, veckan innan ordinarie terminsstart.

Studentföreningen IC (International Committee) arrangerar aktiviteter för faddrar och internationella studenter. De kommer också vara en sammanhållande länk för er internationella faddrar. I övrigt är fadderuppdraget detsamma som för "vanliga" programfaddrar.

Schemat för den internationella introduktionen kommer att läggas upp bland dokumenten i listan till höger.

Din insats är värdefull och uppskattad!

Hör av dig till IC som samlar och ordnar aktiviteter för internationella studenter under läsåret.
E-post: ic@studentkaren.se
Facebook: facebook.com/SkovdeIC

Kontakt introgruppen #hisintro16

Maria Carlstedt, Introduktionsansvarig
maria.carlstedt@his.se
0500-44 80 94

Pernilla Klingspor, Eventkoordinator
pernilla.klingspor@his.se
0500-44 87 00
Twitter: @pernillakl

Christina "Kicki" Landelius Törning, samverkanskoordinator
christina.landelius.torning@his.se
0500-44 82 78
Twitter: @KickiLT

Maria MacGregor, studieinformatör, planerar internationell intro
maria.macgregor@his.se
0500-44 81 14
Instagram: utlandsstudier

Gabrielle "Gabby" Önnestam, Introgeneral Studentkåren
introgeneral@studentkaren.se
0704-12 29 37