Exempel på trakasserier eller diskriminering

Här hittar du några exempel på vad som är trakasserier eller diskriminering. Det är alltid du som avgör om uppträdandet är kränkande eller inte.

Några exempel på trakasserier och diskriminering

  • Du är homosexuell och utbildar dig till sjuksköterska, men vägras handledning eftersom handledaren inte tycker att det är lämpligt med homosexuella som arbetar inom vården.
  • Du kommer ursprungligen från Irak och har fått dina irakiska betyg översatta till svenska av Universitets- och högskolerådet. Högskolan accepterar bara betyg från svenska skolor och du kan därför inte bli antagen.
  • Du är hörselskadad och ska ha en muntlig tentamen, men salen saknar hörseltekniska hjälpmedel.
  • Du är manlig student på lärarprogrammet, och nekas praktikplats på grund av att praktikplatsen uttrycker att de endast tar emot kvinnliga studenter.
  • Alla tentor på Högskolan är schemalagda till fredagar och lördagar. Detta kan vara problematiskt för dig med muslimsk eller judisk trosbekännelse.
  • En del i en kurs ska redovisas genom grupparbete och föreläsaren delar in klassen i grupper. Din grupp träffas flera gånger för att arbeta utan att tala om det för dig och säger inte till att datumet för redovisningen har ändrats.
 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147