Om du blivit trakasserad eller diskriminerad

Om inte trakasserierna upphör efter att du sagt ifrån till trakasseraren bör du vända dig till lärare, avdelningschef, samordnare för lika villkor, Studenthälsan eller Studentkåren. Det är viktigt att Högskolan i ett tidigt skede får reda på vad som hänt så att trakasserierna eller diskrimineringen kan upphöra så snabbt som möjligt!

Det är alltid du som avgör om uppträdandet är kränkande eller inte.

Gör så här

Tveka aldrig att kontakta någon anställd om du känner dig utsatt! Skulle du som student uppleva att någon kränker dig uppmanar vi dig att aktivt försöka göra något åt situationen. Som stöd kan du ha nedanstående punkter:

 • Säg ifrån! Konfrontera personen direkt.
 • Kom ihåg att det inte är ditt fel! Om du har svårt att säga ifrån muntligt, så skriv ett brev. Ange där vad som har hänt, hur du upplever det och att du vill att personen ska upphöra med kränkningen. Behåll en kopia av brevet och skicka det rekommenderat med mottagningsbevis.
 • Skriv ner vad som hänt, så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna datum, klockslag, eventuella vittnen, vad den som trakasserar eller diskriminerar dig sade och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. Agera så snabbt som möjligt.
 • Berätta vad som hänt för någon du litar på. Hör efter om fler individer i din studiemiljö har blivit utsatta. Var särskilt uppmärksam på om det som hänt kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Behöver du rådgivning och stöd kan du i första hand kontakta de särskilda stödfunktioner som finns, nämligen samordnaren för lika villkor för studenter. Samordnaren ger råd såväl innan en utredning påbörjas som efter det att en utredning inletts. Innan en utredning påbörjas lämnar dessa funktioner inte någon information i ärendet vidare. Någon dokumentation av ärendet kommer då heller inte att ske. Situationen kan dock inte hanteras vidare eller lösas om inte utredning påbörjas.
 • Kontakta chefen för avdelningen där utbildningen ges eller samordnaren för lika villkor för studenter. Chefen försöker då, i samråd med stödfunktionen, hitta en lösning på den uppkomna situationen. Ärendet dokumenteras.
 • Anmäl det inträffade om du anser att händelsen bör utredas mer formellt. Du lämnar då en skriftlig anmälan till Högskolan. Tänk dock på att ärendet, inklusive ditt namn, direkt blir offentligt vid en formell anmälan. Rådgör gärna med samordnaren för lika villkor innan anmälan lämnas in.

Du kan även välja att göra en anmälan direkt till Diskrimineringsombudsmannen, som är den myndighet som ska se till att lagen följs.

Det här händer vid en formell anmälan

Målsättningen är att alltid snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna eller diskrimineringen upphör. Under en eventuell utredning kan du som student ansöka om en stödperson som ska vara ett stöd under hela utredningen. 

Så handlägger Högskolan ditt ärende

Vad kan du som studiekamrat göra?

 • Var uppmärksam på dina studiekamraters reaktioner.
 • Våga fråga om du undrar över någon händelse.
 • Lyssna när någon vill berätta vad han eller hon upplever.
  Ta dig den tid som krävs.
 • Utgå från den utsattes perspektiv och tag berättelsen på allvar.

För rådgivning eller stöd ta kontakt med samordnare för lika villkor, Studenthälsan eller annan anställd på Högskolan.

 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147