Personuppgifter

Uppgifter om dig som söker till utbildning och alla som studerar vid Högskolan i Skövde sparas i register. Registren innehåller exempelvis behörighetsgivande handlingar, studieresultat och registreringar. Bestämmelser för hur register ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att få ett registerutdrag. Du har också rätt att begära att personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte behandlats i enlighet med denna lag. Uppgifter om dig, som är allmänna handlingar i registren, kan enligt offentlighetsprincipen lämnas ut.

Personuppgiftslagen (PuL)

Offentlighetsprincipen

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Högskolan. Sänd i så fall en skriftlig begäran till Högskolan i Skövde, Box 408, 54148 Skövde.

System med personuppgifter

  • Alumndatabasen är ett system för att stärka relationen mellan före detta studenter (alumner), högskolan och omvärlden. Du registrerar dig frivilligt.
  • Förbehåll är ett system för att hantera förbehåll (antagningsvillkor) till kurs och som inte stöds av Ladok.
  • Kursinfo är ett system som används för att hantera utbildningsrelaterad information. Registret innehåller uppgifter om kursansvarig, programansvarig, kurser, kurstillfällen, program, programtillfällen, kursplaner, litteraturlistor och utbildningsplaner.
  • Ladok är ett system för inrapportering och dokumentation av studenters studieresultat. Registret innehåller information om studenters namn, adresser, behörigheter, kurs- och programantagningar, registreringar, resultat, examina med mera. Vissa uppgifter ur Ladok lämnas bland annat till CSN, SCB, Universitets- och högskolerådet samt Studentkåren.
  • MoveOn är ett system för att hantera information om inresande och utresande utbytesstudenter och som inte stöds av Ladok.
  • Tentaadmin är ett system för att hantera tentamensanmälningar.
  • EvaSys Education är ett system som används för administration av kurs- och programutvärderingar. Systemet innehåller uppgifter om kursansvarig lärare, kurser och program. Systemet innehåller också studenternas e-postadresser.
  • TimeEdit är systemet som Högskolan använder för sin schemaläggningsverksamhet. Systemet innehåller uppgifter om lärare, kurser och program.
 

Kontakt

Högskolan i Skövde    

Besöksadress Högskolevägen
Postadress Box 408, 541 28 Skövde

Faktureringsadress Högskolan i Skövde FE336 838 73 FRÖSÖN
Bankgiro: 410 37 35
Organisationsnummer 202100-3146

VAT-nummer SE202100314601