Studentbarometern 2018

Högskolan i Skövde vill att du ska ha så bra förutsättningar som möjligt att lyckas med dina studier och att du har en god arbetsmiljö. För att vi ska veta vad som kan utvecklas och förbättras behöver vi ha dina synpunkter på hur du upplever din studiemiljö. Mellan den 5 november och 2 december genomförs därför en enkätundersökning som är riktad till dig som student vid vår högskola.

Så går enkäten till

Du kommer att få en personlig länk skickad till din studentmejl från företaget Quicksearch som sköter undersökning för att studenters anonymitet ska säkras. Den länken som du får ska du inte dela med dig till andra studenter. Det kan hända att mejlet hamnar i din skräppost, så det är viktigt att du kontrollerar om du fått ett mail från Quicksearch eller inte. Har du inte fått ett mejl, så kontakta lina.tarnholm@quicksearch.se

Den 19 november kommer Quicksearch att skicka ut en påminnelse till dem som ännu inte svarat. Deras mail är då alltså inte ett spam, och det är ingen fara att klicka på länken till enkäten.

Enkäten är på svenska och engelska och kan besvaras via dator, surfplatta och mobiltelefon. Du behöver inte fylla i allt på en gång utan det går att pausa och fortsätta senare.

Enkäten tar ca 15-20 minuter att besvara och med hjälp av dina svar kan vi se var vi kan utveckla studiemiljön. 

Tårta och priser

Vi kommer att bjuda programmet med bäst svarsfrekvens på tårta, dessutom lottar vi ut priser bland alla studenter som har svarat på enkäten!

Exempel på frågeområden i enkäten

  • om studiemiljö och studentinflytande
  • om stöd, service och information
  • om diskriminering och trakasserier
  • frågor om den fysiska miljön, exempelvis lokaler.

Hur presenteras resultatet?

Resultaten av undersökningen kommer att finnas tillgängliga på den här sidan i januari 2019. Svaren på frågorna behandlas konfidentiellt. När resultaten presenteras kommer det inte att framgå vem som har lämnat de olika svaren.

om studentbarometer 

 

 

Relaterad information

Frågor och svar om Studentbarometern

Kontakt