Läsa om en kurs - omregistrering

Du som vill läsa om en kurs du inte har avslutat kan bli omregistrerad.

OBS! Du måste ha varit registrerad på kursen tidigare för att omregistrera dig.

Ansökan om omregistrering gör du genom att kontakta kursansvarig, ange vilken kurs det gäller och vilken vecka den startar. Om du omregistreras syns detta i Studentportalen. Om omregistreringen inte är möjlig meddelar kursansvarig detta.

Omregistreringar görs i mån av plats. Om kursen är fullbokad så att du inte kan omregistreras, har du alltid rätt att examinera. För att examineras behöver du inte omregistreras. Ska du skriva en salstentamen anmäler du dig via Studentportalen eller Studentservice (mejl, tfn eller besök).

Vid omregistrering kommer du att läsa enligt kursplan för aktuell termin. Det är viktigt att kontrollera om ändringar har skett i kursplanen, särskilt examinationsmomenten. 

Du kan inte bli omregistrerad:

  • på en kurs som inte ges den aktuella terminen.
  • på en kurs som är under avveckling. Om du är registrerad på en kurs som ska avvecklas erbjuds du tre tillfällen till examination. Beslutet om tider meddelas brevledes eller via Högskolan webbplats. Om kursen ersätts med annan, likvärdig, kurs som du vill läsa ska du söka fram kursen och anmäla dig via antagning.se
  • om du redan är registrerad på mer än 45 hp. Du måste ansöka om utökat studieåtagande innan du söker om att bli omregistrerad/registrerad på ytterligare kurser.

 

 

Kontakt

Vid frågor rörande antagning - till program eller kurs, validering, registrering, studieuppehåll, dispens eller anstånd.

Vill du ha snabbare svar?

När du kontaktar oss angående dina studier, kan vi svara snabbare om du skriver ditt personnummer och vad du läser i mailet så att vi slipper fråga en extra gång efter det.

Telefon: 0500-44 82 00
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

E-post: antagning@his.se
E-post för utbytesstudenter: exchangestudent@his.se
E-post för internationella studenter: admission@his.se

Fax: 0500-44 80 99

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde