Högskolebiblioteket i Skövde

Rosafärgat streck

Sök artiklar, böcker och annat material

Rosafärgat streck


Bibliotekets sommaröppettider 2018


2018-06-04--2018-08-12

Måndag-fredag, 10:00-14:00

2018-08-13--2018-09-02

Måndag-fredag, 08:00-16:00

Måndag 3 september återgår biblioteket till ordinarie öppettider.

Under perioden 2018-06-04--2018-08-10 kan du återlämna böcker i bibliotekets entré 08.00-16.00. När entrén är stängd kan du återlämna böcker i kanslihusets brevinkast.

Personalen på högskolebiblioteket önskar alla en trevlig sommar!

sommarbild

Rosafärgat streck

Ansök om lånekort

Information om kurslitteratur

Länk till högskolebibliotekets sida om referenshantering

Se dina lån, låna om, reservera

Länk till Studieverkstan

Länk till högskolebibliotekets sida om att värdera material

Länk till högskolebibliotekets sida om informationssökning

Rosafärgat streck

Rosafärgat streck

Bibliotekets sommaröppettider

2018-06-04--2018-08-12
Måndag - fredag 10:00-14:00

2018-08-13--2018-09-02
Måndag - fredag 08:00-16:00

Stängt nationaldagen onsdag 6 juni och midsommarafton fredag 22 juni

Bibliotekets ordinarie öppettider

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde