Högskolebibliotekets organisation och vision

Biblioteket är Högskolans centrala resurs för informations- och litteraturförsörjning.

Organisation

Högskolebiblioteket är organiserat i fyra team och en webbgrupp. De fyra teamen är Forskarservice, Kundservice, Media och Undervisning. 

Ledning

Bibliotekschef: Janet Wamby
Ledning och planering av verksamheten. 

Team Forskarservice

Team Forskarservice arbetar med att stödja forskares och studenters informationshantering med fokus på publikationsdata i DiVA, bibliometri och publiceringsvägar. 

Team Kundservice

Team Kundservice planerar och utvecklar förutsättningar för mötet mellan biblioteket och dess användare.

Team Media

Team Media ansvarar för att studenter, forskare och övrig personal får god tillgång till relevanta vetenskapliga informationsresurser för studier och forskning.

Team Undervisning

Team Undervisnings uppdrag är att på ett pedagogiskt sätt ge redskap och vägledning i att söka och värdera information (informationskompetens). Teamet är också en resurs för studenter som vill stärka sin skriftliga uttrycksförmåga (Studieverkstan). 

Regler vid Högskolebiblioteket i Skövde

Vision

Högskolebiblioteket i Skövde ska:

  • erbjuda en tillgänglig, välkomnande och inspirerande fysisk och digital miljö där lärande och utveckling sätts i fokus
  • vara en attraktiv och självklar pedagogisk resurs som är väl integrerad i högskolan
  • utgöra en given plattform för högskolans vetenskapliga verksamhet

Biblioteket i siffror 2017

Besökare  
Besökare 143 519
Bestånd  
E-böcker  147 700
Tryckta böcker 82 888
E-tidskrifter 15 010
Tryckta tidskrifter 112
Lån och nedladdningar  
Lån av tryckta böcker 20 368
Nedladdningar av
fulltext från DiVA
178 176
Fjärrlån  
Fjärrinlån inklusive kopior 428
Fjärrutlån, initiala lån  612
Undervisning  
Deltagare i undervisning 3 348
Studieverkstan       
Konsultationer 396
   

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter