Karta över Högskolebiblioteket

Interaktiv karta över biblioteket där du kan se placering av hyllor enligt ämnesindelning, ut- och återlämningsstationer, toaletter, grupprum, datasalar, läsplatser samt informationsdisk m.m.

Om det uppstår problem med den interaktiva kartan, exempelvis i mobiltelefonen, finns även en enklare karta över biblioteket.