PsycINFO - sökvägledning

Nedan beskrivs några av sökmöjligheterna som finns i databasen PsycINFO.

 

Booleska operatorer (AND, OR, NOT) i Advanced Search. parents AND children Både parents och children måste finnas med i dokumentet.
children OR adolescents Antingen children eller adolescents eller båda måste finnas i dokumentet.
(children OR adolescentsAND  parents Antingen children eller adolescents eller båda och parents
children NOT adolescents Sorterar bort alla children-träffar där ordet adolescents finns med.
Närhetsoperatorer (ADJ, ADJn)

children ADJ parents

Children och parents måste stå bredvid varandra i angiven ordning (motsvarar mellanslag).
children ADJ1 parents Children och parents måste stå bredvid varandra i valfri ordning.
children ADJ3 parents  Children och parents måste finnas nära varandra i valfri ordning med noll till och med två ord emellan.
Trunkering ($)
Maskering (?, #) (kan även användas inne i ord)
parent$ Ger träff på parent, parents, parental o s v.
r?bot Ger träff på både rabot, rebot och robot (? motsvarar noll eller ett tecken; # motsvarar ett tecken).
Fältsökning

children.ti,ab.

(children AND parents).ti,ab.

Ordet/orden måste finnas i titel eller i abstract eller båda.

Övrigt teenage parents Teenage och parents måste stå bredvid varandra i angiven ordning.