Web of Science - sökvägledning

Nedan beskrivs några av sökmöjligheterna som finns i databasen Web of Science.

 

Booleska operatorer (AND, OR, NOT)  postmodern AND film Både postmodern och film måste finnas med i dokumentet.
film OR movies Antingen film eller movies eller båda måste finnas i dokumentet.
(children OR youthAND  film Antingen children eller youth eller båda samt ordet film måste finnas med i någonstans i dokumentet.
poetry NOT postmodern Sorterar bort alla poetry-träffar där ordet postmodern finns med.
Närhetsoperatorer (NEAR/n) postmodern NEAR/3 film Både postmodern och film måste finnas med i dokumentet med högst tre ord emellan.
Trunkering (*) educat* Ger träff på educate, education osv.
Maskering (?, *) sociali?ation Ger träff på både socialisation och
socialization.
p*diatrics Ger träff på både pediatrics och paediatrics.
Fältsökning sker i förbestämda fält      
Övrigt postmodern film Frassökning görs med hjälp av mellanslag.