Samlad sökingång för böcker och elektroniska resurser

Sök efter artiklar, böcker, e-böcker, uppsatser, forskningspublikationer i bibliotekets databaser och kataloger.

  • WorldCat Discovery – Sök efter böcker, artiklar, rapporter, avhandlingar. Tillgängligt bestånd vid Högskolan i Skövde listas först
  • Bibliotekets katalog – Sök direkt i bibliotekets eget bestånd av böcker
  • Tidskrifter – Sök efter bibliotekets 15 000 tidskrifter på titel eller med ISSN
  • DiVA – Sök efter forskningspublikationer och examensarbeten vid Högskolan i Skövde
  • Databaser – Presentation av bibliotekets databaser inklusive indelning i ämnesområde

Bokhylla

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde