Boka bibliotekarie

Studenter vid Högskolan i Skövde har möjlighet att boka en bibliotekarie för handledning i informationssökning.

För att handledningen ska bli så bra som möjligt behöver vi få veta vad du hittills har gjort för att söka fram information till din uppgift. Fyll därför i formuläret så noga du kan.

Vi behöver ditt bokningsönskemål minst tre vardagar före handledningstillfället. Handledningen tar upp till en timme och ni kan vara flera, men helst inte fler än fyra personer samtidigt.Önskar du/ni få vägledning på distans via Adobe Connect?

Genom att trycka på "Skicka" ger jag mitt samtycke till att uppgifterna ovan lagras. Längre ner på denna sida finns information om hur de inskickade uppgifterna hanteras.
När du har skickat bokningsönskemålet visas en webbsida som bekräftar det.

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Hantering av dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 216/679 artikel 6 och 13

Personuppgiftsansvarig: Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde
Kontakta dataskyddsombud: dataskyddsombud@his.se

Högskolan behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera möjligheten för dig att boka en bibliotekarie för handledning i informationssökning. Dina personuppgifter sparas i vårt webbpubliceringssystem EpiServer. Dina uppgifter är tillgängliga för den funktion som har behörighet att hantera systemet och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna gallras efter 3 månader.

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig själv. Begäran om registerutdrag eller rättelse av uppgifter om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller missvisande skickas till Högskolan i Skövde, Registrator, Box 408, 541 28 Skövde.

Studieverkstan

Behöver du stöd i akademiskt skrivande, grundläggande referenshantering eller datoranvändning?

Kom till Studieverkstan eller boka en tid med en handledare där.

Informationsdisken

Du är också välkommen till informationsdisken som är bemannad
kl. 8 -18 måndag - torsdag och
kl. 8 -17 fredag.

Telefon: 0500-44 80 60
E-post:  biblioteket@his.se

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde