Läsnedsättning

Du som är student och har någon form av läs- och skrivsvårigheter kan få din kurslitteratur som DAISY-talbok eller annat anpassat medium.

Låna DAISY-talbok via Högskolebiblioteket

Talböcker i DAISY-format finns tillgängliga via Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) digitala arkiv Legimus

Nedladdning av talböcker

Du kan ladda ned talböcker direkt från Legimus med eget användar-id, som fil till din dator eller din mobil. Kontakta biblioteket för att boka en tid för att skaffa ett användar-id.

Ett alternativ är att lämna din kurslitteraturlista till biblioteket, så laddar vi ner talböckerna och bränner CD-skivor som du får låna hem. Lämna in kurslitteraturlistan i god tid! Finns inte boken inläst via MTM, så tar det 6-8 veckor att få en inläsning.

Inläsning av kurslitteratur

Om kursböckerna inte finns hos MTM i någon form alls, så kan man få en inläsning av den aktuella kursboken. För detta krävs att man har ett användar-id hos MTM.

Läsa DAISY-talböcker

För att kunna använda DAISY-talböcker behöver du någon form av läsprogram eller spelare. Läs mer på MTM:s hemsida.

DAISY-spelare

Det finns speciella spelare för böcker i DAISY-format. Kontakta högskolebiblioteket om du vill låna en.

Läsprogram för DAISY-talböcker

DAISY-talböcker kan du läsa i en dator (pc) med läsprogram. Ladda ner eller beställ läsprogrammen EasyReader eller AMIS från MTM.

Lyssna på talböcker i mp3-format

Du kan lyssna på en DAISY-talbok, utan finesser antingen i en CD-spelare som klarar mp3-format eller i en mp3-spelare.

Resursrum

På biblioteket finns ett resursrum, BIB201, utrustat med två datorer och anpassade program som underlättar för studenter med dyslexi.

Beskrivning av programmen:

  • Stava Rex - rättstavningskontroll och grammatikstöd på svenska
  • ViTal - ett lässtödsprogram med inbyggd talsyntes
  • ViTex – gör allt i ett steg, skannar, tolkar till text (OCR) och läser med talsyntes
  • Gustavas Ordböcker – programvara för elektronisk sökning i svenska och engelska ordböcker.

Resursrummet är bokningsbart och inloggningsuppgifter får du av Högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

För dig som av samordnare/examinator har fått beviljat uppläsning av tentamensfrågor finns Easy Reader installerat på två av datorerna som finns hos tentamensadministrationen.

 

 

Kontakt

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information,
avvikande öppettider
.