Referenshanteringshjälpmedel i databaser

Många databaser och söktjänster har också stöd för att skapa referenser. Detta gäller bland annat WorldCat Discovery, Google Scholar och LIBRIS, och databaser i EBSCO-gränssnittet (CINAHL, ERIC, Medline m.fl.) och Ovid-gränssnittet (PsycINFO m.fl.).

Viktigt att tänka på när poster från databaser används som underlag för referenser är att dels kontrollera uppgifterna mot själva det refererade dokumentet (fulltexten), dels vid behov göra justeringar av särskilda uppgifter (t.ex. huvud- och undertitlar) så att de i detalj följer den önskade referensstilen (APA, Harvard o.s.v.).

 

Bibliotekets sommaröppettider

2018-06-04--2018-08-12
Måndag - fredag 10:00-14:00

2018-08-13--2018-09-02
Måndag - fredag 08:00-16:00

Stängt nationaldagen onsdag 6 juni och midsommarafton fredag 22 juni

Bibliotekets ordinarie öppettider

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde