Söka metodböcker

Om du gör en egen undersökning behöver du i allmänhet använda en eller flera forskningsmetoder för datainsamling och analys.

Ofta kan lärare och litteraturlistor ge förslag på användbara metodböcker. Vet du titeln på en lämplig metodbok kan du söka i bibliotekskatalogen för att se om vi har boken och på vilken hylla boken finns.

Söka metodböcker i bibliotekskatalogen

Har du inte tillgång till någon titel kan du själv söka lämpliga böcker i bibliotekskatalogen. Gör så här: Skriv Forskningsmetodik i sökfältet samt klicka på knappen för Ämne nedanför sökfältet. Det ger en lista på metodböcker som vi har, både allmänna och ämnesinriktade.

Om du kombinerar sökordet Forskningsmetodik med ett annat ämnesord, exempelvis Omvårdnad, hittar du metodböcker inom ämnet i fråga.
OBS! Sök i detta fall på Fritext i katalogen. Skriv in båda sökorden.

Böcker som behandlar en viss inriktning av forskningsmetodik, exempelvis Kvalitativ metod, hittar du genom att använda detta begrepp som sökord.
Jämför ovan! Exempel på andra sökord: Kvantitativ metod, Intervjuteknik, Enkätteknik, Utvärderingsmetodik.

Om du redan känner till en särskild metod eller metodologisk inriktning som till exempel Regressionsanalys, Fokusgrupper, Diskursanalys, Fenomenologi, kan du använda dessa som sökord när du söker i katalogen. Sök i första hand på Ämne.

Metodböckernas placering i biblioteket

Vissa av bibliotekets avdelningar är avsedda för metodböcker. Om du går till lämplig hylla kan du titta på de böcker som är inne för tillfället.

Våra nyaste böcker står i vår Deweyavdelning till höger när du kommer in i biblioteket. De är uppställda ämnesvis. Varje ämne har en sifferkombination. Exempel på hyllplaceringar som kan vara intressanta att söka upp när man letar metodböcker:

001.42 - Forskningsmetoder
150.72 - Psykologisk forskning
300.72 - Samhällsvetenskaplig forskning 
370.72 - Pedagogisk forskning
610.73072 - Omvårdnadsforskning

Lite äldre böcker är uppställda enligt SAB-systemet och exempel på hyllplacering är följande:


Oi:dd - Statistik : forskningsmetodik
V:dd - Medicin : metodlära

 

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde