Upphovsrätt och kopiering

Säkert kommer du som student någon gång under din studietid att behöva kopiera en artikel ur en tidskrift eller ett avsnitt ur en bok. Kanske hittar du material på nätet som du skulle vilja ladda ner. Dina möjligheter till kopiering etc. styrs av den så kallade upphovsrättslagen samt det avtal som Högskolan har slutit med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access.

Du är skyldig att känna till de regler som gäller. Nedan följer kortfattad information om det som du främst lär komma i kontakt med samt hänvisning till sidor som noggrant går igenom gällande bestämmelser.

Har du frågor kring de regler som gäller kan du kontakta bibliotekets personal, så försöker vi hjälpa dig.

Upphovsrättslagen

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller som den kortfattat benämns, upphovsrättslagen, reglerar författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över hur deras konstnärliga och litterära verk får användas. Här kan du läsa lagen i sin helhet.

Enligt § 12 i upphovsrättslagen får du för privat bruk kopiera ett eller några få exemplar av en artikel eller andra skrifter av mindre omfattning. Gäller det kopiering ur en normalstor bok, exempelvis en kursbok, får du endast kopiera begränsade delar av boken.

Vad som menas med begränsad del är inte klarlagt. Det torde dock innebära att det alltid är fråga om en mindre del av verket och inte så mycket som hälften eller nästan hälften av ett verk. Kopiering för bland annat egna studier och egen forskning räknas som privat bruk.

Högskoleavtalet

Högskolan i Skövde har slutit avtal med Bonus Copyright Access. Det så kallade Högskoleavtalet reglerar möjligheterna till kopiering av undervisningsmaterial.

Avtalet gäller för både lärare och studenter. Frågor som behandlas i avtalet är bland annat hur mycket av en skrift som får kopieras (d.v.s. kopieras för undervisningsändamål) och hur kopiorna får användas och distribueras. Här finner du information om Högskoleavtalet.

Kopieringsguiden, som finns på sidan ovan, ger översiktlig information om reglerna. Kopieringsguiden finns uppsatt vid alla skrivare/kopiatorer på Högskolan. De detaljerade kopieringsreglerna finner du här.

Skinnband

Antiplagieringsguider

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du kan undvika det. Den har tagits fram av biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek.

Sommaröppettider 2019

10 juni–9 augusti
Midsommarafton fredag 21 juni, stängt
Måndag–fredag, 10:00–14:00
Lördag, stängt

12 augusti–1 september
Måndag–fredag, 08:00–16:00
Lördag, stängt

Bibliotekets ordinarie öppettider

Måndag–torsdag kl. 08.00–20.00
Fredag kl. 08.00–17.00
Lördag kl. 10.00–16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500–448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter