Högre seminarier

Högre Seminariet i Socialpsykologi är gemensamt för alla som är verksamma inom Socialpsykologidisciplingen vid Högskolan i Skövde och går av stapeln 2 gånger per termin. Vissa seminarier utgör tillfällen för behandling av intern forskning eller forskningsstrategi, antingen på tematisk basis eller i relation till specifika artiklar, potentiella samarbetsområden eller forskningsansökningar. Vid andra tillfällen bjuds externa gäster in till seminariet för att presentera forskningsbidrag och idéer av intresse för ämnesgruppen.    

Högre seminariets syfte är att:

  • stärka forsknings- och idéutveckling inom socialpsykologi.
  • utgöra ett forum för att synliggöra, presentera och ge feedback på pågående och kommande forskningsprojekt och idéer.
  • fungera som en brygga mot andra discpliner och sporra till tvärdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten.
  • utgöra ett forum för presentation av externa svenska och internationella forskare och forskningsbidrag inom socialpsykologi.
 

Kontakt