IPSI

IPSI är en företagsforskarskola vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Genom IPSI utvecklas ny kunskap inom ämnet Informationsteknologi i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Totalt är cirka 15 doktorander och tiotal företag kopplade till företagsforskarskolan. IPSI bidrar till informationstekniska framsteg som är till nytta för individer, organisationer och samhälle.

Bild på medlemmarna i företagsforskarskolan IPSI

Joint activities in 2017

16th of March: IPSI Site visit Xylem Water Solutions  (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team)

19th of May: IPSI half day working meeting (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team)

15th of September: IPSI half day working meeting (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team, steering group)

9th -10th of November:  IPSI One and a half day working meeting (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team)

Föreståndare för IPSI