Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Styrgruppen för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för ingenjörsvetenskap (ING) och institutionen för informationsteknologi (IIT). De områden som styrgruppen ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, samordning av kurser på forskarnivå och utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen.

Styrgruppens sammansättning

Mötestider 2016

2016
22 januari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni

5 september
10 oktober
7 november
12 december

Kontakt