Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS)

Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg är en plattform för samverkan mellan akademi och arbetsliv. Syftet med CLAS är att akademi och arbetsliv gemensamt ska bidra till utvecklingen av Skaraborg till en kunskapsregion.

Målsättning

  • öka samverkan mellan Högskolan och omkringliggande samhälle
  • öka Skaraborgs attraktionskraft och stärka dagens och framtidens arbetsplatser
  • etablera CLAS för att stärka forskningen inom Framtidens företagande, en tvärvetenskaplig forskningsspecialisering som studerar fenomen med anknytning till ett livskraftigt närings- och arbetsliv

Verksamhet för deltagande företag och organisationer

  • öppna seminarier där de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv presenteras och diskuteras
  • slutna seminarier för mindre grupper med innehåll utefter de behov och önskemål som företaget/organisationen uttryckt
  • möjlighet att utveckla gemensamma forskningsprojekt

CLAS logotype

 

Kontakt

Lotten Svensson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Elisabeth Insulander
Koordinator samverkan och uppdragsutbildning
Institutionen för handel och företagande
elisabeth.insulander@his.se
Telefon: 0500-448262

Seminarier

Seminarier

Seminarier i Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg (CLAS).

Seminarierna är öppna för deltagare i CLAS, se mer information. Samtliga seminarier kombineras med, frågestund och mingel. Utveckla ditt nätverk och din verksamhet för ett bättre arbetsliv i Skaraborg! Anmälan till varje seminarium. För lokal, se campuskarta.

Genomförda seminarier

Slutna seminarier

För mindre grupper, såsom personalchefer.
Innehåll i de slutna seminarierna kan t ex vara att identifiera kompetensbehov och ta fram en plan för detta. Se information. Kontakta någon av CLAS:s kontaktpersoner för ytterligare upplysningar.

 

Deltagande i CLAS

Deltagande i CLAS

Deltagaravgift CLAS. Priser exklusive moms.

Företag och organisationer

0-25 anställda 5 000 kr/år
26-100 anställda 25 000 kr/år
101- anställda 35 000 kr/år

Kommuner

0-10 000 invånare 25 000 kr/år
10001-30000 invånare 35 000 kr/år
30001- invånare 50 000 kr/år

Insats av CLAS

vid större engagemang 150 000 kr

Slutna grupper (10-12 deltagare)

6 träffar på ett år. 

Varje organisation eller företag som deltar i CLAS har en avgiftsfri plats i sluten grupp. För platser därutöver är kostnaden 20 000 SEK/person.

Anmälan

Till anmälningssidan

 

Styrgrupp

Styrgrupp

I styrgruppen ingår representanter för näringslivet och akademin.

Styrgruppen för CLAS består av

Sofia Myhrman, Skövde Kommun
Kicki Borhammar, Equality Development Center Skaraborg (EDCS)
Jonas Rosman, Länsförsäkringar Skaraborg 
Sven-Henrik Sandberg, Försvarets materielverk (FMV)
Per Garenius, Tibro Kommun
Charlotte Backman, Hushållningssällskapet Skaraborg
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund

Stefan Tengblad, professor och prefekt Institutionen för Handel och Företagande (IHF)
Lotten Svensson, verksamhetsansvarig CLAS
Elisabeth Insulander, koordinator för samverkan och uppdragsutbildning IHF
Forskningsgruppsledare inom Framtidens företagande IHF