Anmälan till seminarier i Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS)

Seminariet avslutas med frågestund och mingel.

Anmälan

OBS Seminarierna är öppna för de företag och organisationer som deltar i CLAS. Läs mer om anmälan till deltagande i CLAS .