Seminarier

Seminarier i Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg (CLAS).

Seminarierna är öppna för deltagare i CLAS, se mer information. Samtliga seminarier kombineras med, frågestund och mingel. Utveckla ditt nätverk och din verksamhet för ett bättre arbetsliv i Skaraborg! Anmälan till varje seminarium. För lokal, se campuskarta.

Genomförda seminarier

Slutna seminarier

För mindre grupper, såsom personalchefer.
Innehåll i de slutna seminarierna kan t ex vara att identifiera kompetensbehov och ta fram en plan för detta. Se information. Kontakta någon av CLAS:s kontaktpersoner för ytterligare upplysningar.