Styrgrupp

I styrgruppen ingår representanter för näringslivet och akademin.

Styrgruppen för CLAS består av

Sofia Myhrman, Skövde Kommun
Kicki Borhammar, Equality Development Center Skaraborg (EDCS)
Jonas Rosman, Länsförsäkringar Skaraborg 
Sven-Henrik Sandberg, Försvarets materielverk (FMV)
Per Garenius, Tibro Kommun
Charlotte Backman, Hushållningssällskapet Skaraborg
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund

Stefan Tengblad, professor och prefekt Institutionen för Handel och Företagande (IHF)
Lotten Svensson, verksamhetsansvarig CLAS
Elisabeth Insulander, koordinator för samverkan och uppdragsutbildning IHF
Forskningsgruppsledare inom Framtidens företagande IHF