Inbets BSR

Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande, biträdande professor Susanne Durst är en partner i Projektet Inbets BSR. I projektet ingår partners runt Östersjön, projektet finansieras av Interreg BSR, Östersjöprogrammet.

Interreg- och EU-logotype

Projektets mål är att undersöka, utveckla och utforma innovativa och överförbara modeller och verktyg för att underlätta företagsöverföring av små och medelstora företag.

För att uppnå sitt mål är projektet inriktat på fyra resultatområden:

  • Stärka den institutionella kapaciteten hos befintliga företag för små och medelstora företag för företagsöverlåtelser i BSR.
  • Bättre godkännande av små och medelstora företagsöverföringar av politik och förvaltningar och enklare finansiering.
  • Hållbar kompetens för entreprenörskap, ökning av entreprenörskvalifikationer och ökat antal kandidater som är villiga att ta över företag.
  • Främja företagsöverföringar under projektets genomförande och säkerställa en fortsatt genomförande av de genomförda åtgärderna i alla BSR-länder.

De adresserade målgrupperna och mottagarna av detta projekt är ägare och efterträdare av små och medelstora företag, företagsstödsorganisationer och utbildningsanläggningar, universitet, kreditinstitut och andra.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:

Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR

Akronym:

Inbets BSR

Projekttid:

2017-10-01--2020-09-30

Finansieras av:

Interreg Östersjöprogrammet

Andra partners:

Baltic Sea Academy, Tyskland
Small Business Chamber, Polen
Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Litauen
Latvian Chamber of Commerce and Industry, Lettland
Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI), Estland
St. Petersburg Foundation for SME Development, Ryssland
Association of SMEs support centers of the Kaliningrad region, Ryssland
Drivhuset Skaraborg, Sverige
International Business Academy, Danmark
Vocational Academy Hamburg, Tyskland
Gdańsk University of Technology, Polen
Lithuanian University of Educational Sciences, Litauen
Satakunta University of Applied Sciences, Finland
Högskolan i Skövde, Sverige

Medverkande forskare

Susanne Durst, biträdande professor i företagsekonomi