Deltagare och publikationer

Deltagare i forskningsgruppen Knowledge and Innovation Management

  • Susanne Durst: Forskningsgruppsledare, hennes forskningsintressen är att studera hur Knowledge Management praktiseras i små och medelstora företag, företagsöverlåtelser inom små och medelstora företag ur ett Knowledge Management-perspektiv och risken för Knowledge Loss/Knowledge Leakage och dess konsekvenser för hållbar affärsutveckling.
  • Lena Aggestam: Hennes forskningsområden är lärande organisationer och Knowledge Management. Baserat på systemtänkande fokuserar hon på förändringsarbete och ständiga förbättringar, informationssystem och kritiska framgångsfaktorer och hur man uppnår hållbar utveckling och kundnytta. Hon har ett särskilt intresse för Knowledge Loss och Knowledge Leakage samt att utveckla processer för att hantera dessa.
  • Sandor Ujvari: Hans intresseområden är hållbar supply chain management, innovation i små och medelstora företag och förbättringar i logistikprocesser avseende Knowledge Management/Knowledge Loss och informationshantering.
  • Peter Wallström: Han forskar kring utveckling av mått, mätningar och utvärderingar av aktiviteter, processer och system ur olika perspektiv. Forskningen innefattar prognoser, energipolicys, byggproduktion samt svaren på frågorna; vad är egentligen värde respektive slöseri.
  • Stefan Karlsson: Han är intresserad av affärssystem och deras inverkan på organisationsbeteende.
  • Jan Sedenka: Han är intresserad av kopplingen mellan Knowledge Management och marknadsföring.
  • Bahram Hooshyar Yousefi: Han är intresserad av att utveckla en kognitiv plattform som stödjer den arkitektoniska och designprocessen i mindre företag som en kunskapsbaserad generativ / kreativ disciplin. Logiken i designprocessen ska baseras på designkunskap och dess innovativa aspekter, både på ett systematiskt och ett kreativt sätt.
  • Mats Janné: Hans forskningsintressen är hållbar supply chain management, citylogistik och problemen med att dela kunskap och förståelse mellan olika aktörer som förekommer i dessa teman.
  • Anne Persson, Institutionen för Informationsvetenskap (associerad)
  • Helio Ferenhof: Han är intresserad av KM utifrån ett riskperspektiv (som omfattar kunskapssvinn, kunskapsförlust, kunskapsläckage) och konsekvenserna av det för företag, projektledning (PM), och förhållandet mellan KM och PM (associerad).

Länk till gruppens publikationer.